V dňoch 15. – 19. októbra 2007 navštívi Bratislavu a Budmerice štvorica významných ruských literátov – prozaik Jevgenij Popov, básnik Timur Kibirov a literárni kritici Sergej Čuprinin a Andrej Nemzer.

Zúčastnia sa okrúhleho stola so slovenskými literátmi na tému Literárne procesy dneška: Rusko, Slovensko. Literáti z krajiny s bohatou umeleckou históriou, ale i súčasnosťou, o ktorej na Slovensku nemáme dosť relevantných informácií, prinesú témy a impulzy na debaty nielen v špecifických literárnych disciplínach, ale aj v širších spoločenských kontextoch. Seminár je po rokoch informačného  šumu prvou príležitosťou oboznámiť sa na adekvátnej úrovni s procesmi, autormi a dielami súčasnej ruskej literatúry.

Ruská delegácia prichádza v rámci kultúrnej dohody medzi SR a RF, garantom odborného programu je Literárne informačné centrum. Pre novinárov sme zabezpečili odvoz do Budmeríc aj spoločný návrat  (alebo podľa individuálnych požiadaviek).

K podujatiu pripravujeme

tlačovú besedu dňa 17. 10. 2007 o 11.00 hod.

v priestoroch Literárneho informačného centra, Nám. SNP 12, Bratislava.

 

Profily hostí:

 

 


 

Тимур Юрьевич Кибиров (Запоев) - TIMUR JURIEVIČ KIBIROV (ZAPOJEV)

 

Básnik (nar. 1955 v Šepetovke). Vyštudoval Moskovský oblastný pedagogický inštitút. Pracoval ako vedecký pracovník Umenovedného inštitútu. Publikuje od roku 1988, je autorom 13 básnických zbierok, odmenených prestížnymi ruskými i zahraničnými literárnymi cenami. Je laureátom Puškinovej ceny, prémií časopisov Znamia, Arion, Anti-Booker, Severnaja Pamyra. V roku 1998 bol šéfredaktorom známeho literárneho časopisu Puškin. Je členom ruského PEN-centra. Žije v Moskve.

Viac info na:
http://magazines.russ.ru/authors/k/kibirov/
http://www.peoples.ru/art/literature/poetry/contemporary/kibirov/
http://gallery.vavilon.ru/people/k/kibirov/


 

Евгений Попов - JEVGENIJ POPOV

 

Prozaik (nar. 1946 v Krasnojarsku), jeden z najslávnejších súčasných ruských spisovateľov. Absolvoval Moskovský geologický inštitút, pôsobil ako geológ na Sibíri, potom sa presťahoval do Moskvy. V literárnych kruhoch sa stal známym po publikovaní poviedok v časopise Novyj mir, ktoré vyšli s predslovom V. Šukšina. Na prelome 70. a 80. rokov bol aktívnym účastníkom nových necenzurovaných literárnych projektov (spoluredaktor almanachu Metropol, člen Klubu beletristov, texty v almanachu Katalóg), za tieto literárne aktivity bol vylúčený zo Zväzu spisovateľov a bolo mu znemožnené publikovať v ZSSR. Znovu publikuje od roku 1986 (časopisy Znama, Novyj mir, Volga, Vestník novej literatúry a iné). 
     Vydal viac  prozaických a publicistických kníh, napr. Veselí Rusi, Román s novinami, Duša vlastenca, Poviedky o komunistoch, Zelení muzikanti, Žobrácka opera. (Prózy s prvkami  satiry, absurdity, čierneho humoru a fantazmagórie. Poviedky a romány o živote v ZSSR a v modernom Rusku. Eseje a články o histórii a súčasných procesoch ruskej a svetovej politiky, spoločnosti a kultúre. Divadelné a rozhlasové hry.) 
     Vyšli mu preklady do angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, maďarčiny, fínčiny, francúzštiny, bulharčiny, poľštiny. Časopisecké preklady aj v SR a mnohých iných krajinách.
     Získal prémie časopisov Volga a Znamia a Bookerovu cenu. Je viceprezidentom ruského PEN-centra, spolupredseda Zväzu ruských spisovateľov.

Viac info na:
http: //magazines.russ.ru/authors/p/popov/
http://gallery.vavilon.ru/people/p/popov-e/

 


 

Сергей Иванович Чупринин - SERGEJ IVANOVIČ ČUPRININ

 

Literárny kritik (nar. 1947 v Archangeľskom kraji). Vyštudoval Filozofickú fakultu Rostovskej univerzity. Sprvu za zaoberal ruskou prózou konca 20. storočia, pripravil vydania Kuprina, Boborykina, Doroševiča a ďalších.  Od konca sedemdesiatych rokov sa venuje predovšetkým súčasnej ruskej literatúre. Vydal šesť kníh literárnej kritiky, je doktorom filologických vied, profesorom Literárneho inštitútu (vedie seminár poézie). V poslednom čase sa venuje slovníkovým projektom, napr. dvojzväzkové diela Nové Rusko: Svet literatúry (2003) a Ruská literatúra dnes (2007). Od roku 1993 šéfredaktor literárneho časopisu Znamia. Žije v Moskve.

Viac info na:
http://magazines.russ.ru/authors/c/chuprinin/
http://gallery.vavilon.ru/people/ch/chuprinin/


Андрей Семенович Немзер - ANDREJ SEMIONIČ NEMZER

 

Kritik a jazykovedec (nar. 1957). Vyštudoval Filologickú fakultu Moskovskej štátnej univerzity, je doktorom filologických vied a univerzitným profesorom.  V rokoch 1983–1990 bol vedúci oddelenia kritiky časopisu Literaturnoje obozrenje. Neskôr prispieval do Nezavisimoj gazety a denníkov Segodňja a Vremja MN (Moskovskije novosti). Je autorom množstva článkov o súčasnej ruskej literatúre, časť z nich vyšla v knihách Literárny dnešok, Pozoruhodné desaťročie ruskej literatúry a séria Čitateľský denník. Žije v Moskve.

Viac info na:
http://magazines.russ.ru/authors/n/nemzer/
http://books.timeout.ru/inner/59/
http://infoart.udm.ru/magazine/novyi_mi/redkol/nemzer/nemzer.htm

 

Okrúhly stôl – 18. októbra 2007, Budmerice

Program:

 

10.00                Otvorenie: Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

10.10 – 10.30   Dana Kršáková: Súčasná slovenská próza na prelome storočí

10.30 – 10.50   Radoslav Matejov: Súčasná slovenská poézia

10.50 – 11.10   diskusia

11.10 – 11.20   občerstvenie

11.20 – 11.40   E. Maliti-Fraňová: Súčasná slovenská dráma

11.40. –12.00   Mária Kusá: Prekladateľská výmena medzi SR a RF

12.00 – 12.20   diskusia

 

12.30                obed

 

14.00 – 14.30   Andrej Nemzer: Súčasný obraz ruskej prózy

14.30 – 14.45   diskusia

14.45 – 15.15   Sergej Čuprinin: Súčasný obraz ruskej poézie

15.15 – 15.30   diskusia

15.30 – 15.45   občerstvenie

15.45 – 16.15   Timur Kibirov: Autorské vystúpenie

16.15 – 16.30   diskusia

16.30 – 17.00   Jevgenij Popov: Autorské vystúpenie

17.00 – 17.15   diskusia 

18.00                koktail

 

 (suba)