Literárne trio v Senici

V preplnenej senickej kaviarni Nescafé, pri skvelej káve a štrúdli sa popoludní 29. septembra uskutočnilo slovensko-rakúske stretnutie s literatúrou, ktorú tu zastupovali prozaik Dušan DUŠEK, básnik, prekladateľ a publicista Marián HATALA a rakúsky spisovateľ Manfred CHOBOT. Organizátor, Záhorská knižnica, týmto podujatím po rokoch voľne nadväzuje na tri úspešné ročníky medzinárodných stretnutí Poézia na pomedzí. Slovensko-rakúske autorské trio sa stretlo s čitateľmi pod hlavičkou Tri druhy poézie o piatej, keďže všetkých autorov spája predovšetkým poézia, nech sa práve venujú ktorémukoľvek literárnemu žánru. A tak DUŠEK neprozaicky pomáhal vzlietnuť “vtákovi na jednej nohe, pešo do neba”, HATALA “listoval tichom” svojich básnických príbehov a čítal preklady CHOBOTOVEJ prózy. K slovu sa dostali i verše napísané vo viedenskom dialekte, pre ktoré prekladateľ našiel záhorácky ekvivalent. Ten publikum prijalo s veľkým uspokojením či dokonca nadšením. Celkom na záver zaznela i poézia E. FRIEDA a R. KUNZEHO.