Literárno-hudobný večer v Berlíne

V berlínskom Slovenskom inštitúte sa uskutočnilo (14. a 15. decembra) literárne podujatie Krása každodennosti spojené s hudobným koncertom. Slovenskú literatúru na ňom prezentovali Jana Beňová ukážkou Uvidíme, čo napadne gitaristovi (preklad Andrea Koch) a Uršuľa Kovalyk ukážkou Travesty šou (preklad Gerlinde Tesche). Pavol Rankov nebol síce prítomný, jeho text však odznel v podaní pani Jany Wache. Podujatie sprevádzala džezová hudba (Suchomel, Šrámek). V priestoroch SI sa zišlo približne 90 ľudí, stretli sa tu prekladatelia, slovakisti, vysokoškolskí pedagógovia a ďalší priaznivci slovenskej literatúry. Večer pokračoval neformálnou diskusiou a rozhovormi.

–dh–