Literárnokritické hodnotenie

Sumarizujúce pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2002.

 • Rekapitulácia prozaickej tvorby za rok 2002
       Alexander Halvoník:
       Rok románov a poviedok
   
 • Niekoľko poznámok na margo poézie 2002
       Radoslav Matejov:
       Básne a nebásne minulého roka
   
 • Tvorba pre deti a mládež v roku 2002
       Zuzana Stanislavova:
       Literatúra v oddychovom čase
   
 • Literárna veda - produkcia roku 2002
       Doc. PhDr. Eva Tkáčiková CSc.:
       Problémový obraz našej literárnej vedy
   
 • Literatúra faktu roku 2002
       Prof. PhDr. Milan Jurčo, CSc.:
       Od encyklopedickej popularizácie k literatúre faktu