Literárny autobus slovenských spisovateľov vo Francúzsku

Druhý ročník podujatia nazvaného trochu nadnesene Literárny autobus slovenských spisovateľov vo Francúzsku si tentoraz vybral za svoj cieľ metropolu Savojska Chambéry a burgundské mestečko Chalon sur Saône.

Týždňové putovanie troch slovenských autorov žijúceho klasika, zakladateľa surrealistickej revue Analogon, tvorcu koláží, básnika, scenáristu Alberta Marenčina, poetky, prekladateľky, redaktorky, "arbitra elegantiorum" slovenskej poézie Viery Prokešovej a člena Trnavskej skupiny, básnika, prekladateľa Jozefa Mihalkoviča odštartovalo 18.novembra 2003 na parížskej univerzitnej pôde, v Inštitúte východných jazykov, kde museli pútnici obstáť v paľbe otázok študentov a profesorov slovenského a českého jazyka a literatúry.

Literárneho večera v Maison Marie Touché, na ktorom zaznela aj hudba jazzového hudobníka Matúša Jakabčica a recitácia herečky Antónie Miklíkovej a riaditeľa Molierovho divadla Michela de Maulna, sa zúčastnili viacerí prekladatelia slovenskej literatúry do francúzštiny (Peter Brabenec, Sabine Bollack, Jana Boxbergerová, Catherine Servant, Soňa Cédille a ďalší).

Stretnutia počas udalosťami nabitých nasledujúcich dní, či už pri nahrávke rozhlasového vysielania, alebo pri rozhovoroch s novinármi, vydavateľmi či študentami utvrdili pútnikov v presvedčení o užitočnosti ba priam nevyhnutnosti pokračovať v tejto náročnej literárno - osvetovej misii.

(MV)