Tohtoročný Medzinárodný literárny festival Jána Smreka sa začína v nedeľu 7. decembra o 15.00 netradične - vo Františkánskom kláštore v Skalici. Jeho ťažiskom bude medzinárodný seminár o diele Milana RÚFUSA, ktorý sa v deň majstrových osemdesiatín, 10. decembra od 14.00 koná v Seminárnej sále Univerzitnej knižnice, Klariská 5 (Bratislava). Milan Rúfus sa dostane do centra kultúrneho diania aj jedinečným podujatím - v Divadle Astorka (Nám. SNP 33) mu 11. decembra o 19.00 h. odovzdajú Cenu Crane Summit za poéziu 2008, pozostávajúcu zo zlatého radu, vysokej finančnej sumy a knihy jeho básní v čínštine. Všetci ste vítaní - vidieť Rúfusa naživo nie je každodenná vec a vidieť buddhistických umelcov z Taiwanu, ako nášmu básnikovi odovzdávajú ocenenia a otvárajú mu dvere k miliarde potenciálnych čitateľov, to sa stane tak raz za storočie.

Obyvateľom starobylého kráľovského mesta Skalica a "cezpoľným" sa predstavia básnici z Mongolska (Mend-Ooyo) a Švédska (H. Nilsson) a autori zo Záhoria: J. Špaček, E. Fordinálová, I. Hnát a M. Brück. Na záver predstavím ja, Záhorák pochádzajúci z Unína, kde som strávil detstvo, svoju knihu vybraných básní TAJOMSTVÁ DOKORÁN.

V trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho sa väčšina zahraničných účastníkov festivalu, ako aj slovenskí autori stretnú 9. decembra o 10.00 h so študentmi a inými záujemcami, aby im porozprávali o svojej tvorbe a prečítali básne či úryvky zo svojich próz.

Ťažiskom festivalu však budú podujatia v Bratislave:

- Už spomenutý seminár, na ktorom budú o Rúfusovej tvorbe hovoriť jeho prekladatelia z Taiwanu, Španielska, Nemecka, Írska, Česka a Maďarska, ako aj poprední slovenskí literárni vedci V. Petrík, V. Šabík, M. Bátorová, L. Šimon, J. Zambor či básnici D. Podracká a J. Kuniak

- Autorské čítania s taiwanskými básnikmi Yu Hsim (laureátom tohtoročnej Ceny Jána Smreka) a Maurusom Youngom, s rakúskym básnikom F. J. Czerninom, Dánom N. Frankom, maďarským básnikom I. Turczim, mladým poetom z Rumunska C. Komartinom a českou poetkou J. Štroblovou, ako aj so slovenskými spisovateľmi A. Hykischom, L. Šimonom a J. Leikertom: 8. decembra o 18.00 v Zichyho paláci, Ventúrska ul.. a 10. decembra o 18.00 v Mozartovej sieni Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska ul.

Ján Smrek napísal svojho času takýto verš: Srdce je ryba, ktorá hovorí. To neskutočné, čo dokáže srdce, ktoré nám v hrudi bije väčšinou dlhé, dlhé roky, to dokáže aj poézia: Pripomenie človeku, aký záhadný a krásny je tento život, aký je boľavý, ale aj nádejný. Veď v okolitých priestranstvách vesmíru iný neexistuje. Dobrá poézia nám - a vám - odkryje nejednu záhadu a tajomstvo, ktoré človek tají v srdci.

Príďte na podujatia festivalu, príďte sa obohatiť tým, čo prinesú básnici z ďalekého sveta, aj zo susedstva, tým, čo vytvorili naši spisovatelia. A príďte, buďte pri tom, keď Milan Rúfus prevezme prvé veľké medzinárodné ocenenie - nie síce Nobelovu cenu, na ktorú je každoročne navrhovaný, ale predsa len ocenenie, ktoré nás napĺňa hrdosťou, že o slovenskej poézii vedia čosi (a možno to podstatné) aj na Taiwane, malom ostrove medzi Čínskym morom a Tichým oceánom.

Toto je Zlatý rad Crane Summitu, ktorý Milanovi Rúfusovi 11. decembra 2008 v Divadle Astorka odovzdá prezident Medzinárodného fóra 21.storočia Crane Summit Dr. Yu Hsi:

A toto je obálka knihy jeho básní v čínštine:

Festival Jána Smreka je realizovaný aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Crane Summit 21st Century International Forum, Rakúskeho kultúrneho fóra, veľvyslanectviev Dánska a Švédska a iných inštitúcií. Na organizácii podujatí sa spolupodieľajú Literárne informačné centrum, Mesto Skalica, Knižnica J. Fándlyho v Trnave a ďalšie inštitúcie.

Milan Richter, sobota 6. decembra 2008