Literárny fond oceňoval

Literárny fond oceňoval

Sekcia pre pôvodnú tvorbu Literárneho fondu slávnostne odovzdala 24. júna v bratislavskom klube spisovateľov výročné ceny za rok 2008. Cenu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2008 si prevzal Stanislav Štepka za hru Niekto to rád slovenské. Za poéziu získali prémie Mila Haugová za básnickú zbierku Miznutie anjelov a Emil Holečka za Slnečnice pri západe slnka, z prozaikov prémiou ocenili Júliusa VanovičA a jeho román Kronika nepriznaného času, Tomáša WinklerA za ...dlho budeme mŕtvi a Igora Galla za Biele noci ATOM klubu. Za literatúru faktu boli ocenení Ján Kudlička a Juraj KUNIAK za monografiu Mystérium krajiny. Rovnakú cenu získali aj esejisti Nora Krausová: Svet, v ktorom žijeme a Jozef Bob: Krížová cesta kultúry. Prémiu Ceny Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku si prevzal mladý básnik Joe Palaščák za zbierku Teloi. Na fotografii Petra Procházku Joe Palaščák a Stanislav Štepka.