Literárny kvíz

Vincent Šikula sa radí k silnému pokoleniu prozaikov, ktoré literárna kritika označuje ako Generácia 56 alebo aj Generácia Mladej tvorby. Na prelome 50. a 60. rokov jej príslušníci začali publikovať na stránkach časopisu Mladá tvorba a zároveň určovali jeho profil. Do literatúry vstupovali s nepísaným programom odmietnutia metódy socialistického realizmu. Do centra svojho autorského záujmu postavili človeka ako jedinca s jeho súkromnými a intímnymi problémami. Ich protagonisti akoby nenachádzali pevnú pôdu pod nohami, pretože sa cítili neistí v pokryteckej spoločnosti, zápasili o svoju identitu, občas pociťovali existenciálnu úzkosť. Boli tak opakom „statočných hrdinov“ budovateľskej prózy, veriacich vo svetlý zajtrajšok. Prozaici Generácie Mladej tvorby boli dlho predovšetkým poviedkarmi a novelistami, k románovej tvorbe pristúpil až v polovici 70. rokov. Platí to aj o Vincentovi Šikulovi, ktorý do tohto tvorivého prúdu vstúpil románovou trilógiou Majstri (1976), Muškát (1977) a Vilma (1979). Osudy ľudí v čase druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania však stvárnil celkom nekonvenčne. Tému odheroizoval a pozbavil ju pre ňu typických ideových a ideologických klišé. Chlapi, ktorí sa v jeho diele pripletú do Povstania, prežívajú strach, najviac zo všetkého túžia vrátiť sa domov, ak predsa prejavia kúsok odvahy, je to odvaha viac-menej vynútená, odvaha v záujme záchrany vlastného života. Literárna kritika nereagovala na Šikulovo dielo len pozitívne. Napríklad marxisticky orientovaný kritik Daniel Okáli okrem iného napísal, že mu tu chýba pravda „v jej historicko-spoločenskej celistvosti, vyjadrenej osudmi ľudí a vytvárajúcej konflikt epochy ako zrážky a neľútostného boja spoločenských tried“. 

Lenže s novým kostolom to nešlo tak rýchlo. Vojna Cerovčanov veľmi pomýlila a poplietla. Niektorí vraveli: – Základy už máme, ďalej sa neponáhľajme, aby sme po vojne nebanovali!

Kostolník nato:  – Ba just sa ponáhľajme! Veď vojny sú na svete stále. Jedna vojna sa skončí a hneď sa začne druhá pripravovať. Takto to ide už od Adama. Nebodaj Adam vojnu vymyslel. Od Adama to ide kolom dokola.

Napokon rozhodol kňaz:  – Len čo zmizne sneh, ideme na to!

Ako vyplýva aj z citovaného úryvku, jedným z dôležitých motívov v románe je stavba nového kostola. Podieľa sa na nej aj majster Guldán a jeho traja synovia. Naša kvízová otázka znie: O akých majstrov v románe Majstri ide?  Sú to:

A)    majstri murári

B)     majstri tesári

C)    majstri pokrývači.

Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede čakáme do 4. júna, nezabudnite k nim priložiť kupóny vydavateľstiev Ikar a Fragment, ktoré venujú knižky do dnešného kvízu.

Za správnu odpoveď na kvízovú otázku z Knižnej revue č. 9 (Prečo Jerguš Lapin s kamarátom Števom Fašangom z románu Ľuda Ondrejova Zbojnícka mladosť potreboval na tajomnej večernej výprave čakan?), ktorá bola pod písmenom B (Chceli vykopať jarok, aby odviedli vodu z potoka na lúku a urobili si tak klzisko), posielame knižky z Vydavateľstva Slovart a Ikar Jane ŠČEPÁNKOVEJ do Zohora a Márii HOZOVEJ do Malaciek.