Literárny kvíz

K najúspešnejším slovenským prozaikom v súčasnosti patrí Pavel Vilikovský. Literárna kritika ho vníma ako popredného predstaviteľa postmoderny. Dominantnými vlastnosťami jeho autorského rukopisu sú okrem iného precízna práca s jazykom a irónia ako organizačný princíp textu, ktorú používa aj vtedy, keď hovorí o veciach tragických (napr. poviedkové knihy Krutý strojvodca Čarovný papagáj a iné gýče). V roku 2005 autor prekvapil kritikov i čitateľov prózou Silberputzen s „vysvetľujúcim“ podtitulom Leštenie starého striebra. Kniha, ktorá podľa slov autora vznikla na základe historických pohľadníc – ich reprodukcie sú jej súčasťou – znamená v jeho tvorbe isté tematické nóvum. Napísal ju formou denníka mladého Andreasa Pohla, ktorý začiatkom 20. storočia prichádza z hlavného mesta monarchie Viedne študovať na gymnázium do provinčného Prešporka. Zažíva tu malé dobrodružstvá, pričom do  tajomstiev života ho zasväcuje skúsenejší a rafinovanejší spolužiak a kamarát Kracsenics. V diele tentoraz popri ľahkej irónii nechýba ani láskavý humor. Prečítajte si z neho kratučký úryvok – začiatok denníkového zápisu z 9. októbra:

Tentoraz sa teda Kracsenics nechvastal. Hneď ráno pred školou, keď ma uvidel, poklepkal si významne po aktovke a ja som už vedel, čo tým myslí. Dôkazy! Bol som taký zvedavý, že som sa celé vyučovanie ani nevedel sústrediť, a keď ma Vozáry vyvolal na latine, dostal som druhú guľu, ale Kracsenics povedal, že mi v škole nič ukazovať nebude, lebo je to nebezpečné. A mal pravdu, hoci vláčiť ma kvôli tomu až kamsi na Vödricz či na Weidritz hádam nemusel (smiešne, že tu v Prešporku má každá ulica aj maďarské, aj nemecké meno, a miestni Slováci ju ešte nazývajú aj po svojom, to je potom hotové umenie nezablúdiť). Ale vraj tam sa nikto do nás starieť nebude.“  

Naša kvízová otázka znie: Aké tajomstvo, čo za dôkazy ukrýval Kracsenics vo svojej školskej aktovke? Kto chce mať istotu, že odpovie správne, nech si prečíta knihu, ktorú ešte dostať v niektorých kníhkupectvách. Ponúkame však aj možnosť voľby:

A)    Listy, potvrdzujúce, že Krascenics je zapojený do maďarského anarchistického hnutia.

B)     Fotografie, dokazujúce, že ženy zarastajú na ohanbí rovnako ako muži.

C)    Pár súbojových pištolí, ktoré vlastní jeho otec a ktorými chcel dokázať, že rodina má šľachtický pôvod. 

                                                                                                     Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede čakáme do 16. januára  2008, nezabudnite k nim priložiť kupóny vydavateľstiev Ikar a Buvik.

Ten, kto si vybral  možnosť C) Ipeľ ako odpoveď na otázku z literárneho kvízu z KR č. 25, aká rieka preteká cez mesto Palánk z románov Pomocník aj Agáty Ladislava Balleka, urobil dobre, keďže autorovým predobrazom Palánku sú  Šahy, kadiaľ preteká Ipeľ. Za správne odpovede posielame knihy z vydavateľstiev Remedium a Fragment Márii DVORSKEJ do Devínskej Novej Vsi a Kataríne HRONKINOVEJ do Popradu.