Literárny kvíz

Dnešný literárny kvíz je trocha netradičný, prvý raz sa v centre našej pozornosti ocitá dramatický text:

LAZAR: Tu píšu, že v Maďarsku sa objavilo sedemdesiat tisíc besných líšok. Všetky poľovnícke spoločnosti vyzvali k pohotovosti. Besné líšky sa objavili i na južnom Slovensku, aj tam príslušné orgány urobili potrebné opatrenia. (Všetci sa zhŕknu nad Lazarove noviny.) Besnota sa objavuje i u domácich mačiek a psov.

VELIKO: Toto v mojich novinách nie je, ale zato sa tu píše, že na Slovensku istý dedinčan chytil opitého vlka.  (Všetci sa zhŕknu nad Velikove noviny. Veliko kýchne.) Pálil načierno slivovicu, tak ako to robíme aj my, a ukryl ju niekde v poli... To je ale hlupák, horšiu skrýšu si už ani nemohol vymyslieť! Vlk vyhrabal demižón a obsah sa vylial. Myslel si, že je to voda a napil sa. Keď dedinčan prišiel po slivovicu, našiel ju vyliatu a na mieste páchnucom po slivovici našiel ležať opitého vlka. Poviazal ho a odniesol do dediny. Národný výbor mu dal dvesto korún odmeny za zneškodnenie vlka, ale hneď mu uložil tristo korún pokuty za nezákonné pálenie slivovice.

Úryvok je z divadelnej hry, ktorej titul v origináli je Január, pretože jej dej sa odohráva v prvom mesiaci roka, ale slovenské divadlá ju uvádzali pod názvom Sneh sa smial, až padal. U nás mala premiéru v roku 1976 na bratislavskej Novej scéne. V druhej polovici sedemdesiatych rokov sa radila medzi najúspešnejšie diela zahraničných autorov, hraných na našich javiskách. Charakterizovať ju možno ako komédiu s tajomstvom, ktoré sa nevysvetlí, či ako metaforickú drámu. Jej komika je vystavaná – čo je pre autora príznačné –  na svojráznej logike jednoduchých, no nie hlúpych vidiečanov, ktorí majú vyvinutý zmysel pre fantáziu, pretože ich myslenie ešte nie je obmedzené pragmatizmom civilizovaného sveta. Literárni a divadelní kritici hru označovali aj ako podobenstvo, vystihujúce záhady ľudského života. Svoju úlohu v nej zohrávajú prvky absurdity, v dejovej zložke popri ľuďoch aj vlci a ďateľ, ktorého všetci volajú drevoďobec. Odohráva sa v krčme v akejsi zastrčenej dedinke, postavami sú chlapi, ktorí z tejto dedinky sotva vytiahli päty, no napriek tomu je to hra moderná. Ukazuje nám totiž okrem iného aj to, o čo všetko sme prišli, keď sme dali prednosť pohodlnému životu v pretechnizovanom svete, no svete zbavenom fantázie. A tu je už naša kvízová otázka: Kto je autorom hry Január? Ponúkame tri možnosti:

A)    bulharský prozaik a dramatik Jordan Radičkov

B)     ruský prozaik, scenárista, herec a režisér Vasilij Šukšin

C)    poľský prozaik a dramatik Slawomir Mrożek

Možno vám pomôže, že text do slovenčiny preložil Emil Kudlička.

Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede čakáme do 18. júna. Tentoraz obidve knižky do súťaže venovalo vydavateľstvo Fragment, stačí ak ku svojej odpovedi priložíte kupón tohto vydavateľstva.

Ak ste na kvízovú otázku z KR č. 10 – Kto je autorom slávnej básne Samohlásky?, odpovedali Arthur Rimbaud, alebo ste označili možnosť B, tak ste sa nezmýlili a zaradili sme vás do žrebovania. Knižky za správne odpovede posielame Jánovi MATOŠOVI do Michaloviec a Petrovi HÁBEROVI do Košíc.