Literárny kvíz

Roku 1937 vyšla v slávnom pražskom vydavateľstve Mazáč prvý raz zbierka ôsmich poviedok a noviel Kamarát Jašek. Jej autor, hybiansky rodák Dobroslav Chrobák sa v nej prezentoval textami s prvkami expresionizmu či vitalizmu, ale aj prózami prejavujúcimi charakteristické znaky umeleckého štýlu, ktorý neskôr dostal pomenovanie naturizmus: vrchárske prostredie, ponor do vnútorného sveta človeka žijúceho v prepojení s prírodou, ozvláštňovanie deja lyrizujúcimi pasážami, motívy tajomstva, využívanie mýtu... Kniha v tom istom roku získala Štúrovu cenu mesta Bratislavy. Prijatie literárnej kritiky však nebolo jednoznačne pozitívne. Jozef Felix obvinil Chrobáka z prílišnej závislosti od diel francúzskych regionalistov (najmä J. Giona), čím vyvolal pomerne rozsiahlu polemiku.

Najkratším textom zbierky je autorova menej známa poviedka Ostatný raz. Jej protagonistom je chorľavý starý sedliak Lanštiak, ktorý netrpezlivo čaká, kedy sa vrátia synovia z múračiek, lebo je čas kosby. So závisťou hľadí, ako sa na lúčiny vysoko v horách odoberajú chlapi z dediny. Keď príde od synov list, že sa ešte zdržia, pretože dobre zarábajú, rozhodne sa ísť kosiť „ostatný raz“ – sám, iba s vnukom Miškom. V predposledný večer, keď zostalo dokosiť už len kúsok, Lanštiakovi náhle príde zle.  

Starý otec ledva dýchajú. Ruku – ťažkú, tvrdú – pritisli na prsia.

– Pamätaj, synak... pamätaj, čo som ti vravieval... Boha sa nepúšťaj... zem... zem... .zem nezraď... ľudí... maj rád ľudí... spomeň si, čo som ti vravieval... Zajtra... zajtra dokosíme..

Ruka – ťažká, tvrdá, z dreva vykresaná ruka – odpadla z pŕs pomaly, potichu na zem.  

–  Starý otec, starý otec! – objíma Miško starcove kolená a žalostne zajačí.

Počuli chlapi z okolitých stodôl chlapcov vzlykot. Prišli, budili starca, hmatali pulz, načúvali na prsiach.

–  Nedýcha. Skonal!

Vystreli ho pod stodolu, pod hlavu sena nakládli, bradu podviazali, ruky na prsiach zložili a potichu sa pomodlili. Chlapca pojali so sebou.

– Nech mu je boh milostivý, umrel bez farára. Ráno pôjdeme po voz do dediny.

Tu by sa poviedka mohla končiť, ale má ešte krátke pokračovanie. A práve naň je zameraná naša kvízová otázka. Aký koniec dal poviedke Ostatný raz Dobroslav Chrobák?

A) Na druhý deň ráno chlapi dokosia zvyšok Lanštiakovej lúky, aby si tak uctili jeho pamiatku.

B) Chlapi sa pomýlili, starý otec iba omdlel, a keď sa ráno prebudia, objavia ho na lúke, ako sa oháňa kosou.

C) Keď mŕtveho starého otca zvezú z kopcov domov, nájdu tam jeho synov, ktorí sa vrátili z múračiek.   

                                                                                          Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede s priloženými kupónmi vydavateľstiev Arkus a SPN – Mladé letá, ktoré venujú knižky výhercom, čakáme do 12. marca.

Na kvízovú otázku z Knižnej revue č. 3 (Ako sa volá psychológ z knihy Rudolfa Slobodu Stratený raj?) ste správne odpovedali, ak ste si vybrali z troch ponúkaných možností Junga.

Knižky Príručka zlej matky z vydavateľstva Ikar posielame Marte GÁLISOVEJ do Veľkých Bielic a Praktickú španielsku gramatiku zo Slovenského pedagogického nakladateľstva – ML Oľge KLIMKOVEJ do Veľkého Šariša.