Literárny kvíz

S Ľudom Ondrejovom sa väčšine z nás automaticky spája Zbojnícka mladosť. Tento román pre mládež po prvý raz vyšiel v roku 1937 a radí sa medzi „vzorové texty“ prózy naturizmu. Nie každý si však spomenie, že Ondrejov začínal ako básnik. Jeho prvou vydanou knihou bola zbierka veršov Martin Nociar Jakubovie (1932) a v tom istom roku vydal aj druhú zbierku Bez návratu. Po nej nasledovali ešte dve  – MámeniePijanské piesne. Vtedy sa však už intenzívne venoval aj tvorbe pre deti a mládež, ktorá sa stala jeho doménou. Pripomeňme si Rozprávky z hôr, O zlatej jaskyni, Africký zápisník, Príhody v divočine, Keď pôjdeš horou. Dnešným literárnym kvízom sa vrátime k Zbojníckej mladosti s protagonistom Jergušom Lapinom, dospievajúcim chlapcom zo samoty zvanej Zbojnícky Tanec.

Večierkom, pri mesačnom svite, vytratil sa Jerguš z domu. Tak sa mu zazdalo, že Štefan Fašanga zahvízdal na ceste.

Nad krajom rozťahovali sa priesvitné pary ako jemná pavučinka, trblietali sa jagavé hviezdičky snehu. Mesiac, zdalo sa, stojí nehybne a krajec mu ktosi odkrojil.

Na ceste čakal Števo Fašanga s baranicou na očiach. Ruky mal vo vreckách, nohy podlomené a prehýnal sa dozadu. Biela para vlnila sa mu okolo nosa.

– Kde máš čakan? – povedal. – Pôjdeme!

Jerguš sa tíško prešmykol podstienkom do drevárne, nahmatal čakan, ktorý si bol pri dverách prichystal, a vrátil sa k Štefanovi.

Pohli sa popri mostíku, cez zamrznutú riečku, na Hať. Vbárali sa hlboko do snehu.

Uvedená pasáž je z kapitoly Tajomná výprava. Otázka znie: Prečo Jerguš a jeho kamarát Števo Fašanga na svojej tajomnej večernej výprave potrebovali čakan? Ponúkame tri možnosti:

A)  Aby mohli urobiť do ľadu na rybníku prierubu na chytanie rýb.

B)     Aby vykopali jarok, ktorým odvedú vodu z potoka na lúku a urobia si tak klzisko.

C)    Domnievali sa, že objavili miesto, kde je ukrytý zbojnícky poklad, a chystali sa ho vykopať.

Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede čakáme do 7. mája, nezabudnite k nim priložiť kupóny vydavateľstiev Ikar a Vydavateľstva Slovart, ktoré venujú knižky do dnešnej súťaže.

Správnu odpoveď na kvízovú otázku z KR č. 7/08 (Ktorú historickú osobnosť stvárnil Peter Karvaš apokryfne v poviedke Tajomstvo sfingy?) ponúkala druhá možnosť: B) Napoleon Bonaparte. Za správne odpovede posielame knižky Hviezda z nocľahárne  z Vydavateľstva Slovart a Stratený v snehu z SPN – Mladé letá Zuzke ZELENKOVEJ do Dubnice nad Váhom a Marte GÁLISOVEJ do Veľkých Bielíc.