Literárny kvíz

Spisovateľ Ján Johanides býval od roku 1972 v Šali, kde 5. júna zomrel. Pripomeňme si jeho pamiatku aj dnešnou literárnou hádankou. Ako prozaik sa profiloval na prelome 50. a 60. rokov na stránkach dnes už legendárnej Mladej tvorby, pričom spolu s ostatnými autormi určoval jej podobu. Ich nepísaným programom bolo odmietanie metódy socialistického realizmu. Proti kolektivistickému ponímaniu človeka, ako ho servírovala budovateľská próza, postavili človeka ako individualizovanú bytosť s bohatým vnútorným životom. Protagonisti ich próz prežívali osobné problémy, neraz sa cítili v pozícii vydedenca či outsidera. Evidentné bolo úsilie priblížiť sa k európskym literárnym trendom. Na záložke Johanidesovho knižného debutu Súkromie z roku 1963 sa píše: „Je experimentátor, sám si nechce uľahčovať spisovateľskú prácu, chce písať inak, ako sa píše u nás všeobecne, a tým sa nemyslia len autori starší, ale aj mladí, jeho rovesníci.“ 

Kniha Súkromie obsahuje päť noviel. Prinášame úryvok z jednej z nich – Potápača priťahujú pramene mora:

Zobudil som sa za súmraku a v prázdnej izbe sedel iba starec, mne vtedy ešte neznámy ako sám večer. Hlavu znezreteľnenú tmou a obrátenú ku mne si opieral o noviny na stole. Zdalo sa mi, že jeho pozorujúci pohľad mi vzal sen.

Hádam vytušil, že som už hore, lebo sa pohol. Malíčkom si pretrel ústa. A pri strašne pomalom dvíhaní zo stoličky sa vlastne iba čoraz väčšmi hrbil, takže keď už stál vzpriamený, nakláňal sa iba nad svojou tôňou tesne nad obrusom, kým jeho hrubé prsty čulo obchytávali jeho kraj.

Azda aj tieto dva odseky naznačujú sugestívnosť jeho autorského rukopisu, ukazujú vyvinutý zmysel pre detail a jeho funkciu pri dokresľovaní psychického stavu postáv.

Naša kvízová otázka však nebude jednoduchá. V akej izbe sa uvedená pasáž odohráva? Ako vždy, ponúkame tri možnosti.

A)    v robotníckej ubytovni

B)     v nemocničnej izbe

C)    v izbe kúpeľného hotela

Možno niekomu pomôže informácia, že v roku 1969 režisér Dušan Hanák nakrútil podľa tejto novely celovečerný film 322.

                                                                                         Vymýšľa Igor Hochel

Podľa všetkých správnych odpovedí, ktoré sme dostali na kvízovú otázku z KR č. 11 – aké remeslo vykonávali hrdinovia z románu Majstri Vinceta Šikulu – je zrejmé, že jeho knižky sa čítajú. Za správnu odpoveď, ktorú ponúkala možnosť B) majstri tesári, posielame knižky z vydavateľstiev Ikar a Fragment Martine JAROŠČÁKOVEJ do Prešova a Milanovi LONGAUEROVI do Horných Orešian.

Správnu odpoveď zašlite na adresu redakcie do                    2008.

Správna odpoveď: B) v nemocničnej izbe.