Literárny kvíz

V období tzv. normalizácie, krátko po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968, keď si komunistická politická garnitúra upevňovala svoju moc, v komplikovanej situácii sa ocitli aj tí slovenskí prozaici, ktorí v 60. rokoch  svojou tvorbou popierali socialistický realizmus. Veľmi rýchlo totiž bolo jasné, že ak chcú naďalej vydávať knihy, nebudú môcť reflektovať životné pocity jednotlivca spôsobmi, akými to robili dovtedy, že o súčasnosti nebudú môcť písať pravdivo. Viacerí z nich východisko našli v tematickom príklone k minulosti a v návratoch do rokov detstva. Takéto uchýlenie k téme minulosti prinieslo svoje pozitívne výsledky. Jedným z nich je nepochybne aj román Ladislava Balleka v roku 1981 Agáty s podtitulom Druhá Kniha o Palánku (prvou bol román Pomocník).

Agáty sú rozsiahlou epickou freskou s množstvom postáv a príbehov a náročnou kompozíciou. Román nemá jednu ústrednú dejovú niť, ale vytvorený je z kapitol, v ktorých sa protagonistami i vedľajšími postavami stávajú vždy iní obyvatelia hraničného mestečka Palánk a jeho blízkeho okolia. Autorovi sa podarilo nesmierne sugestívne stvárniť prostredie mesta, ktoré akoby bolo živým organizmom, ako aj atmosféru južnej prírody, ktorá priam určuje vlastnosti tamojších obyvateľov. Palánk sa tak stáva hlavným hrdinom celej knihy. V živote ľudí tu zohráva úlohu i rieka, ktorá sa neraz vylieva z brehov a z času na čas osudovo zasiahne do života niektorých z nich:

Lúky okolo mesta sa premenili na obrovské jazero kalných, dravých a búrlivých vôd, ktoré strhávali všetko, čo im prišlo do cesty, mesto vyhlásilo prvý stupeň pohotovosti, lebo voda ... prešla záhradami až do nižšie ležiacich ulíc, do pivníc domov a čľapotala na prahu ľudských obydlí. Ľudia z pririečnych domov sa sťahovali do mesta.

Mestu hrozila povodeň. Aj v kopcoch na hornom toku ... sa rýchlo topil sneh – celý kraj zasiahla nezvyčajne teplá vlna.“ 

V úryvku sú na dvoch miestach namiesto názvu tri bodky. Naša dnešná kvízová otázka teda znie: Aká slovenská rieka preteká cez románové mesto Palánk? Jej riešenie je určite ľahšie pre tých, čo toto vynikajúce dielo čítali, ako aj pre tých, ktorí vedia, ktoré z našich miest sa pod menom Palánk ukrýva. Aj tentoraz však, aby mali šancu všetci,  ponúkame tri možnosti:

A)    Váh

B)     Dunaj

C)    Ipeľ

                                                                     Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede čakáme do 19. decembra 2007, nezabudnite k nim prilepiť kupóny vydavateľstiev Remedium a Fragment.

Ani jeden z našich čitateľov nezaváhal pri otázke z KR č. 23, ktorej postave zo svojho románu Súdruh Münchhausen pripísal Ladislav Mňačko slová: „Mnohí súdruhovia sa pýtajú, komu teda ešte veriť? Na to im odpovedám: Strane verte, súdruhovia! Revolučná strana nesklame a nezradí nikdy!“ Všetci správne určili možnosť C) súdruhovi Gotlesovi, za ktorým sa skrýva Klement Gottwald. Knižky posielame Andrei GAJDOŠOVEJ do Rožňavy a Ľubici VLASÁKOVEJ do Bratislavy.