Literárny kvíz

Román českého exilového prozaika Josefa Škvoreckého (1924) Tankový prapor (s podtitulom Fragment z doby kultů) sa pre svoj neopakovateľný humor teší obľube aj na Slovensku. Groteskno-satirický román z vojenského prostredia zaznamenáva obdobie prvej polovice 50. rokov, keď bol ministrom obrany smutne preslávený generál Alexej Čepička. Obľúbený autorov protagonista Daniel (Danny) Smiřický, v ktorom literárna kritika vidí Škvoreckého alter ego, nastúpil na základnú vojenskú službu v hodnosti rotného a nezmyselnej mašinérii rozkazov a byrokracie sa usiluje čeliť švejkovsky. Vymývanie mozgov, hlúposť nadriadených, honba na čarodejnice v podobe triedneho nepriateľa, samozrejmá súčasť vojenskej každodennosti, v Škvoreckého podaní nadobúdajú až bizarné rozmery.

»Poddůstojník s důstojníkem osaměli. Když majorovy boty dozněly na dvorku a malého zloducha polkla noc, obrátil se podporučík Malina s rozpačitým úsměvem k rotnému, a červenaje se pravil:

„To bude průser!“

„Ale nebude,“ ujistil ho rotný, ačkoliv plně sdílel jeho názor. Zželelo se mu vystrašeného podporučíka a chtěl ho utěšit.

„Proč jste pro mě nepřišel?“ zeptal se nešťastný důstojník zoufale.

„Nešlo to. Vrazil sem jak namydlenej blesk.“

Do místnosti vešel vojín Bamza.

„Tě prdel,“ prohlásil. „To bude průser!“

Potom se širokým, veleklidným úsměvem člověka, který je příliš nedůležitý, aby se mu vůbec něco mohlo stát, obrátil se k podporučíkovi a otázal se ho s nepředstíraným zájmem: ...«“

Tu sa náš citát končí a nasleduje úloha pre vás. Čo sa opýtal vojak Bamza  podporučíka Malinu? Ponúkame tri možnosti:

A)    „Tak co, soudruhu podporučíku, jaké to bylo?“

B)     „Soudruhu podporučíku, stihnul jste si dát alespoň ten koňak?“

C)    „A co, soudruhu podporučíku, zašoustal jste si aspoň?“

Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede čakáme do 27. februára, nezabudnite k nim priložiť kupóny vydavateľstiev Arkus a Ikar, ktoré venujú knižky výhercom.

Na kvízovú otázku z 2. čísla KR (Kam sa chce uchýliť protagonista románu Josepha Hellera Hlava XXII  Yossarian po úteku z armády?) ste odpovedali správne, ak ste si vybrali Švédsko. Za správne odpovede posielame knižky z vydavateľstiev Ikar a SPN – Mladé letá Jane OKRUCKEJ do Modrovky a Karolovi BADLÍKOVI do Bratislavy.