Literárny kvíz

Román amerického autora Josepha Hellera (19231999) Hlava XXII sa stal  bestsellerom hneď roku 1961, keď vyšiel prvý raz, zakrátko bol preložený do mnohých jazykov. V slovenskom preklade Dušana Janáka sa do rúk našich čitateľov dostal už v roku 1974. (Český preklad vyšiel až roku 1979.)

Vlastnú skúsenosť pilota amerického letectva v druhej svetovej vojne Heller nespracoval do podoby hrdinskej románovej fresky, aké zvyčajne vytvárali prozaici s podobnou autopsiou vojnových veteránov, ale napísal tragi-frašku s prvkami čierneho humoru a absurdity, ktorá zdôrazňuje nezmyselnosť vojenskej mašinérie. Kapitán Yossarian, ústredná postava románu, robí všetko preto, aby nemusel ohrozovať svoj život v ďalších náletoch na nemecké pozície v severnom Taliansku. V závere románu je krásna pasáž, v ktorej oznamuje nadriadenému svoj zámer dezertovať. Ten ho spočiatku od toho odhovára, márne hľadajúc podporu u vojenského kňaza, ktorý v Yossarianovom rozhodnutí nachádza aj vlastnú odvahu vzoprieť sa. Tu je krátky úryvok: 

»„Ale nemôžete len tak jednoducho ujsť pred zodpovednosťou a zmiznúť,“ naliehal major Danby. „To by bola veľmi nesprávna reakcia. Je to únik pred skutočnosťou.“

Yossarian sa rozrehotal a potriasol hlavou. „Neutekám pred zodpovednosťou. Bežím jej v ústrety. Na tom, že chcem ujsť, aby som si zachránil život, nie je nič nesprávne. Veď predsa viete, kto uteká pred skutočnosťou, však, Danby? Určite nie Orr a ani ja.“

„Kaplán, prosím vás, dohovorte mu. Chce dezertovať. Chce ujsť do...“

„Vynikajúce!“ zajasal kaplán a hrdo hodil na posteľ Yossarianovu uniformu, napchanú do obliečky. Ujdite do..., Yossarian. A ja tu zostanem a vytrvám. Áno, vytrvám. Budem otravovať a trápiť plukovníka Cathcarta a podplukovníka Korna zakaždým, keď ich stretnem. Už sa ich nebojím. Pustím sa aj do generála Dreedla.“«   

V citovanom úryvku sú na dvoch miestach tri bodky – nahrádzajú názov krajiny. Naša kvízová otázka teda znie: Do ktorého štátu sa chce uchýliť protagonistu románu Hlava XXII po úteku z armády?

A)    Maroko,

B)     Švajčiarsko,

C)    Švédsko.

Vmýšľa Igor Hochel

 

Na vaše odpovede čakáme do 30. januára, nezabudnite k nim priložiť kupóny vydavateľstiev SPN – Mladé letá a Ikar.                                                                                           

Valentín Beniak (možnosť B) – je správna odpoveď na kvízovú otázku uverejnenú v poslednom vlaňajšom čísle KR. Valentín Beniak patrí s Karolom Strmeňom, Vladimírom Royom, Janou Kantorovou-Bálikovou, Jozefom Urbanom, Ľubomírom Feldekom, Evou Lukáčovou medzi slovenských prebásňovateľov básne Havran A. E. Poea. Za správne odpovede venujú vydavateľstva Fragment a Remedium knižky Karle PAVÚKOVEJ do Bratislavy a Danielovi CÍCHOVI do Bratislavy.