Literárny kvíz

Jedným z najslávnejších básnických textov svetovej literatúry je baladická skladba amerického spisovateľa – inak známeho aj ako zakladateľa detektívneho žánru – Edgara Allana Poea (1809 – 1849) Havran. Básnik, žialiaci nad smrťou svojej milej, sa stretáva s majestátnym čiernym vtákom, ktorý v decembrovú noc vojde cez oblok do jeho príbytku sťa posol z iného sveta, ale neprezradí nič o tajomstvách posmrtného života. K popularite diela prispela aj „metodologická“ esej s názvom Filozofia básnickej skladby, v ktorej autor detailne vysvetlil, ako postupoval pri jej písaní, ako sa dopracoval k voľbe konkrétnych motívov a postupov. Literárni vedci tvrdia, že Havran patrí pre svoju zložitú stroficko-veršovú štruktúru k najtvrdším prekladateľským orieškom. Napriek tomu (alebo možno práve preto – veď dielo, ktoré sa ťažko prekladá, je aj výzvou) ide o jeden z najprekladanejších literárnych textov. V slovenčine máme až 9 pretlmočení tejto básne, z jedného z nich uvádzame aspoň jednu strofu:

 Zasmial som sa, zhora-zdola keď som skúmal čierne stvora,

keď som zbadal vážnosť veľkú načechraných bŕk a pier.

– Bárs si búrkou okmásaný, smelýs’, bárs aj nie si zvaný,

tvore blúdnych duchov druhu, ošarpaný ani ker,

riekni, jak ťa zvú tam dolu, podsvetia kde králi mier?

Havran rečie: „Nikdy ver.“

Jestvuje hypotéza, že prvým prekladateľom básne do slovenčiny bol redaktor a dramatik Ján Adolf Ferienčík, ktorý od roku 1895 žil v USA. Tento preklad sa však nezachoval. Všetkých deväť jestvujúcich prekladov spolu s originálom vydalo roku 2000 vydavateľstvo Petrus v jednej knihe. Pravda, prekladateľov je len sedem, lebo Karol Strmeň vyhotovil až tri verzie. Okrem neho teda Havrana preložili ďalší štyria básnici a dve poetky: Vladimír Roy (uvedený úryvok je práve z jeho prekladu), Jana Kantorová-Báliková, Jozef Urban, Ľubomír Feldek, Eva Lukáčová a ...

          Meno jedného prekladateľa sme zámerne vynechali. Dnešná kvízová otázka teda znie: Ktorý náš básnik ešte preložil Havrana do slovenčiny? Aj tentoraz ponúkame tri možnosti:

A)    Ján Smrek

B)     Valentín Beniak

C)    Vladimír Reisel

                                            Vymýšľa Igor Hochel

Na vaše odpovede čakáme do 2. januára 2008, nezabudnite k nim priložiť kupóny vydavateľstiev Fragment a Remedium, ktoré venovali knižky do posledného tohtoročného kvízu. Správnu odpoveď na kvízovú otázku z KR č. 24, čo si v románe Georgea Orwella 1984 pýtal od hlavného hrdinu Winstona Smitha Syme z Výskumného oddelenia, ponúkala hneď prvá možnosť A) žiletky. Mnohí, zrejme pod vplyvom vlastných skúseností z ,,reálneho socializmu“, tipovali iné možnosti, preto správnych odpovedí prišlo tentoraz menej. Knižky z vydavateľstiev Ikar a SPN – Mladé letá posielame za správne odpovede Marte ŠIMKOVIČOVEJ do Košíc a Miške HOFIERKOVEJ do Dubnice n. Váhom.