Literárny máj uzatvára Medzinárodný knižný veľtrh vo Varšave

Medzinárodný knižný veľtrh vo Varšave sa koná v dňoch 20. - 23. mája 2004. Jeho história je už 49-ročná a veľtrh zostáva najväčším stretnutím vydavateľov v rámci strednej Európy.
           Prezentáciu slovenskej knižnej kultúry opäť zabezpečuje Literárne informačné centrum. Okrem expozície kníh v národnom stánku (vystavia tam 250 knižných titulov od 25 slovenských vydavateľov) LIC pripravilo nasledujúce sprievodné programy:

 • 20. mája 2004 (štvrtok) - 17.00 hod. - Slovenský inšitút vo Varšave:
  Stretnutie so slovenskou literatúrou
  (V prvej časti s názvom Laco Novomeský - básnik krásy a pravdy zaznejú verše umelca, ktorého storočnica je zaradená do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na rok 2004. Odznejú verše v slovenčine a v poľštine (preklad J. Waczkowa) a úvodné slovo literárneho kritika PhDr. Radoslava Matejova. V druhej časti sa predstaví básnik a vydavateľ Peter Šulej a prozaik Peter Karpinský.)
 • 21. mája 2004 (piatok) - 19.00 hod. - Dom literatúry - Pen Club vo Varšave:
  Autorské čítanie
  (Stretnutie s autormi Petrom Šulejom a Petrom Karpinským, spojené s čítaním ukážok z ich diel. Moderuje Marián Grzesczak.)
             Okrem toho sa vo štvrtok 20. mája uskutoční stretnutie so študentmi slovakistiky na Varšavskej univerzite, na ktorom bude okrem P. Šuleja, P. Karpinského, R. Matejova diskutovať aj prozaik a scenárista Anton Baláž.

Očakáva sa, že Medzinárodný knižný veľtrh v priestoroch varšavského Paláca kultúry a vedy už tradične priláka veľký počet návštevníkov, ktorí tam prichádzajú za kúpou vystavených kníh a na literárne programy a stretnutia s autormi, ktoré pripravujú organizátori veľtrhu.

(suba)