V čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie druhého ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej tvorbe Literárny salón Trnava 2011. Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja získal Oto Malý (Nitra). Na prvých miestach sa v poézii umiestnili Andrej Imrich (kategória od 15 – 25 rokov), Helena Danišová (26 – 40 rokov), Milan Longauer (nad 40 rokov); v próze, v rovnakých vekových kategóriách sa na prvých miestach umiestnili Veronika Baráková, Iveta Šuleková-Berkyová a Eva Veselská. Prehľad výsledkov nájdete na www.kniznicatrnava.sk.