Literárny sviatok v Galante

Pre kultúrnu a literárnu obec, milovníkov histórie v Galante bol 22. november významným dňom: v renesančnom kaštieli slávnostne uvítali pokračovanie publikácie Ženy rodu Esterházyovcov. Za zvukov dobovej hudby súboru GAUDIUM, s moderátorkami v historických kostýmoch a úryvkom z novej publikácie v prednese Ľudmily Horváthovej sa prítomní ocitli niekoľko storočí späť a zoznámili sa s niektorými pozoruhodnými predstaviteľkami jedného z najslávnejších a najbohatších rodov v Uhorsku.

Druhý zväzok tejto publikácie je pokračovaním špecifickej sondy do histórie „ženskej časti“ Esterházyovcov, za zrodom ktorého opäť stojí autorka aj editorka Anna Jónásová. Knižná novinka prináša desať literárnych portrétov žien narodených od 16. do konca 19. storočia. Ich výber reprezentuje ženy v súvislosti s vývojovými zmenami od typickej matky – rodičky k spoločensky aktívnym ženám, ktoré našli uplatnenie v charite, literatúre, hudbe či filme. Autormi štúdií sú dvaja domáci autori (Anna Jónásová, Pavel Polka) a štyria zahraniční autori (Noémi Viskolcz z Miškolca, Margit KoppStefan Körner z Eisenstadtu, Ignaz Weinmann z Penzingu). Okrem týchto biografických čŕt obsahuje kniha samostatnú časť o vzťahoch Esterházyovcov k výtvarnému umeniu. A. Jónásová sa zamerala na rodové esterházyovské galérie a zastúpenie ženských portrétov (manželiek i dcér) v nich. Dôslednou bádateľskou prácou a mravčím úsilím sa jej podarilo nájsť a popísať 735 portrétov (len 19 sa nepodarilo identifikovať), ktoré dopĺňa register maliarov, grafikov, rytcov, sochárov a fotografov. Zaujímavú obálku, vkusnú grafickú úpravu s využitím mnohých olejomalieb žien, kópií dokumentov, korešpondencie, použitej literatúry i digitálnych zdrojov iste ocenia odborníci i milovníci historických tém.

V rámci predstavovania publikácie odznelo o. i. aj hodnotenie publikácie Evy Augustínovej zo Žilinskej univerzity, ktorá ocenila kvalitnú prípravu a koncepciu celej práce, originálny prístup k téme i cenný súbor biografických štúdií. A. Jónásová sa vo svojom príhovore pristavila pri problémoch, na ktoré narazila pri tvorbe 2. zväzku i peripetiách s jeho vydaním. Zároveň skonštatovala, že v archívoch sa ukrýva ešte veľa neznámeho, neprebádaného materiálu, ako aj mnoho ďalších „Esterházyčiek“, ktoré by si zaslúžili, aby ich bližšie spoznala dnešná i ďalšie generácie.

Na záver slávnostného uvítania 2. zväzku Ženy rodu Esterházyovcov vypravili knihu za čitateľom posypaním písmenami abecedy a šľachtickými erbmi tri „sudičky“: historik Pavel Polka, Eva Čulenová z vydavateľstva Signis a Nora Petrikovič z OZ Galanta literárna.

Svedectvo o zaujímavých ženách rodu Esterházy je nielen podnetným a pútavým čítaním, ktoré odkrýva priam detektívne pátranie po historických prameňoch, ale aj nepopierateľným prínosom do dejín mesta, regiónu a navyše ďaleko presiahlo aj rámec Slovenska.