Literárny večer k 150. výročiu Martina Kukučína vo Frankfurte

Dňa 6. novembra 2010 sa vo Frankfurte nad Mohanom v rámci spolupráce LIC s Nemecko-slovenským kultúrnym klubom vo Frankfurte a v spolupráci s Chorvátskou európskou kultúrnou spoločnosťou konal literárny večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti zaradenia M. Kukučína do Kalendára osobností UNESCO 2011 a prebiehalo v rámci Interkulturelle Wochen Frankfurt 2011 – Medzikultúrnych týždňov vo Frankfurte 2010.

V úvode večera vystúpili predsedníčka Nemecko-slovenského klubu p. Emília Šmálová, ako aj p. Anita Akmadža, predsedníčka Chorvátskej európskej kultúrnej spoločnosti. Príspevok o živote a diele Martina Kukučína, najmä so zameraním na jeho pôsobenie v rôznych častiach sveta a na dielo Dom v stráni, predniesla Daniela Humajová. Väčšina prítomných osobnosť Martina Kukučína buď nepoznala vôbec, alebo poznala len veľmi málo – a jeho životný príbeh všetkých zaujal.

Nasledovali ukážky z Domu v stráni v chorvátčine, nemčine a slovenčine a medzi nimi krátke hudobné kompozície Winfrieda Skrobka na 3 fujarách, čo umocnilo atmosféru večera. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 50 divákov, ktorí sa živo zaujímali o Martina Kukučína aj v rozhovoroch po oficiálnej prezentácii. Večer vysoko ocenili viacerí prítomní a usporiadatelia prejavili záujem o prezentačné podujatie aj o v roku 2011.

 

  Frankfurt - Večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína. Frankfurt - Večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína.
  Frankfurt - Večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína. Frankfurt - Večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína.