V prvý októbrový deň sa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v  Novom Sade konala prezentácia knihy Emílie Čelovskej Epický priestor a jeho dve podoby v modernej slovenskej novelistike, ktorú ako prvý zväzok edície Doktorské dizertácie vydali Slovenské vydavateľské centrum v  Báčskom Petrovci a  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v  Novom Sade. O práci venovanej teoretickej problematike priestoru v epike a konkrétneho priestoru v novelách Mila Urbana a Dominika Tatarku prehovoril Čelovskej bývalý školiteľ Ján Zambor aj sama autorka. Druhá časť večera bola venovaná básnickej tvorbe Jána Zambora. V úvode ju predstavil literárny vedec Michal Harpáň. Nasledovalo literárno-hudobné pásmo, v ktorom zazneli ukážky zo Zamborovej pôvodnej poézie a komentované čítanie jeho nových básní.