Literárny workshop Mily Haugovej v Leviciach

Dňa 3. novembra 2009 sa na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach uskutočnil v spolupráci s Literárnym informačným centrom literárny workshop tvorivého písania, ktorého lektorkou bola známa slovenská poetka, prekladateľka a publicistka Mila Haugová. Autorku bola pozvaná aj preto, že má veľmi blízky vzťah k mestu, v ktorom vyrástla a istú dobu pôsobila aj ako pedagóg na jednej z jeho stredných škôl.

Mila Haugová so študentmi 1
Zmyslom workshopu bola snaha viesť študentov k samostatnej tvorivej činnosti nielen v oblasti literatúry, ale v tvorbe ako takej, uplatňujúcej sa vo všetkých predmetoch. V práci so slovom je táto práca oveľa náročnejšia, preto sa snažíme spolupracovať s rôznymi umelcami, a ak sú nejakým spôsobom zviazaní s naším regiónom, nadobúda spolupráca aj rozmer hrdosti na svoje rodisko. Nechceme, aby to znelo ako fráza, ale pri práci s mladými veľmi pozitívne pôsobí kontakt s významnými ľuďmi a za takú považujeme aj Milu Haugovú.

Na workshop sa prihlásilo 21 študentov vo veku od 15 do 19 rokov z Gymnázia Andreja Vrábla, z jeho štvorročnej aj osemročnej formy štúdia, ktorí sa venujú písaniu poézie i prózy. Niektorí z nich plánujú študovať masmediálnu komunikáciu či žurnalistiku, iní píšu len pre vlastné potešenie. Workshopu predchádzala informácia o akcii na školskej  nástenke i na vyučovacích hodinách.

Mila Haugová so študentmi 2Mila Haugová so študentmi 3Mila Haugová so študentmi 4

V úvode študentom poetku Milu Haugovú predstavila a oboznámila ich s jej tvorbou vyučujúca slovenského jazyka a literatúry Ľubica Opaterná. V ďalšej časti sa už ujala práce so žiakmi sama  poetka. Všetci účastníci pracovali s veľkým zanietením, veľmi dobre spolupracovali a otvorene s lektorkou komunikovali, tvorivo reagovali na jej podnety, písali veľmi sústredene a úprimne. V záverečnej, tretej časti takmer 120 minútového úsilia študentov poetka ich diela vyhodnocovala a s vyučujúcou ich práce konzultovala. Ohlas takejto práce so slovom bol veľký, študenti prejavili záujem o podobné workshopy a tešia sa aj na ďalšie s Milou Haugovou .Chceli by sme sa poďakovať Mile Haugovej i Literárnemu informačnému centru za možnosť zorganizovať takúto akciu a veríme, že sa uskutočnia aj ďalšie, s poprednými literátmi zo slovenskej literárnej scény.

Ľubica Opaterná