Literatúra dvoch generácií v Berlíne

Literárne informačné centrum v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne usporiadalo v jeho priestoroch 1. decembra podujatie Počuť život, ako znie venované súčasnej slovenskej literatúre a zároveň aj životu, dielu a odkazu Ladislava Novomeského pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Na podujatí sa zišlo približne šesťdesiat záujemcov o slovenskú literatúru –  zástupcovia rozličných inštitúcií, prekladatelia (napr. prof. Ludwig Richter, Dr. Ursula Macht, Mirko Kraetsch a ďalší), slovakisti, priaznivci literatúry aj krajania žijúci v Berlíne. Slovenskí autori Nóra RUŽIČKOVÁ, Marián HATALA a Jozef KOLLÁR sa prezentovali autorským čítaním ukážok zo svojich diel. Nóra RUŽIČKOVÁ predniesla výber zo svojej poézie v nemčine (v preklade Angely Repka a Dušana Brozmana) aj v slovenčine, Marián HATALA sa predstavil výberom z básní, takisto v nemčine (preklad: Zdenka Becker a Erika Annuss) aj v slovenčine, a Jozef KOLLÁR prečítal úryvok zo svojej najnovšej knihy Žena v koberci v slovenčine, po ktorom nasledovala ukážka z poviedky Medený vlas v nemčine (preklad Marion Milo).

Druhá časť večera bola venovaná storočnici Laca Novomeského, pripravil ju prof. Manfred Jähnichen z Humboldtovej univerzity v Berlíne. V rámci tohto bloku vystúpil aj M. Hatala so svojím príspevkom Európska modernosť.  Obaja prednášajúci ponúkli dva generačné, do istej miery odlišné pohľady na lyrické dielo Novomeského, v mnohom sa však navzájom dopĺňali. Večer ešte dlho pokračoval živou, neformálnou diskusiou v priestoroch SI. Viacerí účastníci vyslovili názor, že podobné literárne podujatia s cieľom predstaviť slovenských autorov by sa mali organizovať aj častejšie, najmenej dva razy do roka.

–dh–