Littérature slovaque du 20eme siecle /  Slovenská literatúra 20. storočia

 

 

S vročením 2004 vyšla v LIC Antológia slovenskej literatúry 20. storočia. Zostavil, poznámky, doslov a medailóny zastúpených autorov napísal Valér Mikula. V antológii sú zastúpení autori (básnici, prozaici a kritici) od J. Jesenského, I. Kraska, J. Smreka, M. Urbana, L. Novomeského, A. Matušku, J. Kostru, F. Švantnera, D. Tatarku, J. Silana, L. Laholu, V. Mináča, M. Válka, J. Ondruša, L. Vadkerti-Gavorníkovej, R. Slobodu cez Š. Strážaya. P. Vilikovského, Š. Moravčíka, D. Mitanu, D. Dušeka, D. Heviera až po P. PišťankaD. Taragela. „Situácia po novembri 1989 nepriniesla nové témy ani zmenu poetík. Výraznejšie sa však rozvinula reflexia o literatúre, a tá – v  kontakte so svetovým kontextom s možnosťou otvorenej reflexie o literárnych javoch – sa pokúša prehodnotiť tradičný obraz slovenskej literatúry,“ píše v doslove zostavovateľ. Iste v súvislosti s týmto prehodnocovaním sa do jeho súboru nedostal M. Rúfus, J. Johanides, L. Ballek, P. Jaroš či A. Hykisch. Keďže ide o prvý knižný výber ukážok zo slovenských autorov, možno sa predsa len dalo oprieť aj o tradičné východiská. Najmä ak berieme do úvahy fakt, že aj LIC podporuje kandidatúru M. Rúfusa na Nobelovu cenu. Navyše v závere sa uvažuje o tom, že celkom mladým autorom by mohla byť venovaná ďalšia antológia. Ide teda o výber nanajvýš osobný.

 

(ab)