London Book Fair 2017

V tomto roku sa konanie Londýnskeho medzinárodného knižného veľtrhu presunulo na marcový termín takže v čase od 14. do 16. marca oslávil tento prestížny knižný veľtrh, známy pod skratkou LBF už 46. ročník.

Londýnsky medzinárodný knižný veľtrh s účasťou vystavovateľov z viac ako 60 krajín sveta s počtom vystavovateľov viac ako 1000, je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších kontraktačných knižných veľtrhov prevažne anglofónneho sveta. Veľtrh je určený výhradne pre profesionálnych návštevníkov.

Aj tohtoročný veľtrh, sa konal vo výstavnej hale Olympia Kensington.

Anglická strana pripravila pavilón MARKET FOCUS v duchu čestného hosťovania Poľska. Pre návštevníkov boli pripravené početné odborné semináre a podujatia o autorských právach, ktoré sa konali súbežne z knižným veľtrhom.

V slovenskom národnom stánku s číslom 5 C 140, bolo v tomto roku vďaka ponuke zo strany veľtržnej správy na zdvojnásobenie plochy na rozlohu 28 m2 , vystavených vyše 300 titulov z produkcie 26 slovenských vydavateľstiev. Zväčšenie stánku si vyžadovalo zvýšené náklady na výstavbu stánku, ktoré bolo možné pokryť vďaka príspevku tlačiarne Neografia a.s., ktorá súčasne vystavovala na národnom stánku a taktiež príspevku zo Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.

V tomto roku realizovala konštrukciu stánku firma Pragoexpo v elegantnom designe so zázemím, o čom sa veľmi pochvalne vyjadrovali zúčastnení vydavatelia, tlačiari a návštevníci expozície.

Stánok bol vítaným zázemím pre početných zástupcov slovenských vydavateľstiev, prekladateľov a odborných návštevníkov veľtrhu. Navštívili ho aj zástupcovia veľvyslanectva Slovenska v Londýne v zastúpení pána veľvyslanca Ľubomíra Reháka, ktorý vyjadril svoju veľkú podporu našej účasti na tomto významom knižnom podujatí.

Realizovali sme mnohé rokovania so zástupcami britských vydavateľstiev za účelom realizovania možných prekladov pôvodných slovenských knižných diel do anglického jazyka, ako aj s riaditeľmi medzinárodných knižných veľtrhov a zástupcami LBF.

Prítomnosť na londýnskom veľtrhu je považovaná za jednu z kľúčových v rámci organizovania účasti Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch, o čom svedčí a v tomto roku rekordná účasť slovenských vydavateľov a tlačiarní. Jedná sa o veľtrh určený výlučne odborným návštevníkom z oblasti knižného trhu a kultúry.

 

  

 

 

 

  • London Book Fair 2017 - 0
  • London Book Fair 2017 - 1
  • London Book Fair 2017 - 2