Ľudovít Štúr a reč slovenská

Slávnostným otvorením výstavy venovanej Ľudovítovi Štúrovi sa v utorok 13. júna začne program dvojdňovej jazykovednej konferencie Ľudovít Štúr a reč slovenská v Univerzitnej knižnici v Bratislave. O 11.00 bude slávnostne odhalená busta Ľ. Štúra na priečelí Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (Panská 26). Súčasťou programu je aj prezentácia akademického vydania diela Nauka reči slovenskej, na konferencii so svojimi príspevkami vystúpia Ľ. Ďurovič, J. Dolník, T. Pichler, V. Blanár, P. Žigo, M. Považaj, J. Kačala, Š. Švagrovský, J. Findra, Ľ. Kralčák, E. Horák, M. Majtán, I. Malec-Bilińska, R. Kuchar, S. Ondrejovič.