Slovensko-český klub v Prahe si v reprezentačných priestoroch Nosticovho paláca pripomenul začiatkom novembra dve významné štúrovské výročia – 190. výročie jeho narodenia (28. 10. 1815) a trocha v „predstihu“ aj blížiace sa 150. výročie jeho tragickej smrti (12. 1. 1856), ktoré na Slovensku odštartuje Rok Ľudovíta Štúra.

 

Slávnosť v Nosticovom paláci za účasti veľvyslanca Slovenskej republiky v ČR L. Balleka nebola len obligátnou spomienkou na tohto najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života 19. storočia, ale Slovensko-český klub na nej predstavil aj nové vydanie knihy českej literárnej vedkyne Zdenky Sojkovej Knížka o životě Ľudovíta Štúra, rozsiahly, mimoriadne erudovaný a zvlášť príťažlivo napísaný Štúrov životopis. Známy slovakista Emil Charous na prezentácii knihy vyzdvihol nielen Sojkovej obdivuhodnú systematickosť v prístupe k štúrovskej téme, ale aj spôsob jej stvárnenia životných peripetií Ľ. Štúra, ktoré sa, podľa neho „chvíľami blížia až k dobrodružnej beletristike“. Keďže mi vydavateľ Slovensko-český klub nedávno poslal jeden výtlačok knihy, môžem potvrdiť Charousove slová – ba ešte doložiť, že ide o skutočne výnimočné dielo, jeho obdobu by sme ťažko hľadali aj v bohatej štúrovskej literatúre na Slovensku.

Ak by takéto na fakty bohaté i čitateľsky príťažlivé dielo vyšlo aj u nás, neviem si predstaviť lepší vstup do Roku Ľudovíta Štúra.     

Anton Baláž