Ludvík Vaculík: "Navrávačky sú precízne pripravená kniha."

Ludvík Vaculík, známy český spisovateľ, redaktor a vydavateľ, zhodnotil knihu Navrávačky s Dominikom Tatarkom ako editorsky precízne pripravenú knihu. Stalo sa tak na pražskom krste Navrávačiek v Klube slovenskej kultúry v Prahe, ktorého sa za LIC zúčastnil editor publikácie Norbert Gašaj.


Po veľkom bratislavskom úspechu uvedenia knihy Navrávačky s Dominikom Tatarkom (LIC, 2000), ktoré sa konalo v Českom centre za účasti viac ako dvesto prítomných, bola kniha predstavená aj v Prahe. 22. marca v Klube slovenskej kultúry o príprave knihy hovoril jej editor Norbert Gašaj. Eva Štolbová, autorka rozhovorov, hovorila o genéze knihy. Vyznala sa, ako bola očarená Tatarkovými Písačkami, po ktorých napísala autorovi list. Po autorovej odpovedi ho prišla navštíviť do Bratislavy a postupne sa medzi nimi vytvorilo priateľstvo a citový vzťah. Možno bez preháňania povedať, že Eva Štolbová zjasnila Tatarkovu jeseň života. Tatarka ako odporca normalizácie, jeden z prvých chartistov, sa cítil v Bratislave veľmi izolovaný. Jeho knihy nevychádzali, mnohí sa báli s ním stretávať, mal i zdravotné problémy. Preto rád prichádzal do Prahy a zvlášť potom, keď sa zoznámil s Evou a začali spolu viesť nahrávaný dialóg, ktorý sa mal stať jeho spomienkami.
           Kniha je vedená v niekoľkých rovinách. Okrem krásneho vyznania k matke, vyslovuje sa k zvykom slovenskej dediny jeho detstva, štúdiám, láskam. Dotýka sa aj päťdesiatych rokov. V knihe spomína mnohé známe mená slovenského politického a kultúrneho života. Ale nemlčí ani o svojich názoroch na niektorých českých spisovateľov. Najmä o Václavovi Řezáčovi, jeho politicky motivovanom diele rozpráva veľmi kriticky. V knihe hovorí o sebe, svojich ideáloch a omyloch. Veľmi sugestívne je jeho vyrovnávanie sa s vierou a návrat do lona cirkvi.
           O jazyku knihy prehovorila dr. Mária Šimková, ktorá je autorkou štúdie o texte a podieľala sa na jazykovej redakcii knihy. Početné publikum, medzi ktorým boli prítomní aj študenti slovakistiky z FF KU, prijalo knihu s veľkým záujmom. Najväčším ocenením pre editora publikácie boli slová na prezentácii prítomného Ludvíka Vaculíka, známeho svojou náročnosťou na knihy, ktorý sa o Navrávačkách vyjadril, že sú editorsky precízne pripravenou knihou a Tatarku tak môžeme opäť spoznávať v jeho väčšej komplexnosti.

 

Vojtech Čelko, Praha