Ludwig Bauer na štipendijnom pobyte v Bratislave

Chorvátsky spisovateľ a slavista Ludwig (Ljudevit, Lujo) Bauer je v dňoch 21. – 30. 6. 2005 na štipendijnom pobyte, ktorý  zabezpečuje Literárne informačné centrum. Dokončuje preklad dvoch diel Dominika Tatarku: Démon súhlasuPrútené kreslá. Konzultuje pripravovaný výber do antológie súčasnej slovenskej poézie Hľadanie krásy.

L. Bauer (1941) študoval slavistiku v Záhrebe, v Bratislave, v Prahe a Paríži. Pôsobil ako stredoškolský profesor v Záhrebe, Londýne a Washingtone, ako vydavateľský redaktor (Globus, Záhreb) a v iných profesiách – analytik verejnej mienky, šofér, scenárista, publicista; viedol aj školu písania; venoval sa odbornému prekladu. Vydal  trinásť kníh, z toho šesť kníh poviedok pre deti, ostatné romány. Prekladal viacerých slovenských spisovateľov, osobne sa s mnohými spisovateľmi poznal s viacerými, a vďačne si spomína najmä na osobné stretnutia s Milom Urbanom Dominikom Tatarkom. Na Slovensku mu vyšli dve knihy: Paroloď Kolombína (pre deti, Mladé letá, 1983) a Stopy v tráve (román, Smena, 1987), Perly pre Karolínu alebo Krížová cesta Borisa Brucknera (román,Vydavateľstvo Jána Jankoviča, 2002) – všetky preložil Ján Jankovič.

(suba)