V  utorok 12.  júna sa v  priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu v  Bratislave stretli priaznivci bulharskej, ale aj slovenskej literatúry. Dôvodom bol krst bulharského prekladu románu Michala Hvoreckého Eskorta. Kniha má v  bulharčine názov Kompaňionat a  vyšla v  sofijskom vydavateľstve Nov zlatorog v  máji tohto roku. Jej prekladateľ Asen Milčev chce predstaviť zaujímavé diela slovenskej literatúry vo svojej rodnej krajine. Po knihe Alberta Marenčina si vybral práve Hvoreckého román, pretože podľa neho v Bulharsku chýbajú mladí autori, ktorí by vedeli výstižne zachytiť súčasnú situáciu. Knihu pokrstila bulharská veľvyslankyňa na Slovensku Margarita Ganeva podľa bulharskej tradície – lupeňmi ruží (na fotografii). Autor Michal Hvorecký potom prečítal úryvok z románu v slovenčine a Asen Milčev naň nadviazal v bulharčine. Na záver prekladateľ prezradil svoj zámer pripraviť antológiu súčasných slovenských poviedok, básní a  divadelných hier, aby sa ešte viac prehĺbili vzájomné kontakty našich literatúr.