Maďarské poviedky v slovenčine

Vydavateľstvo Drewo a srd pripravilo v bratislavskom Nultom priestore A4 (13. decembra) prezentáciu antológie poviedok súčasných maďarských autorov Podsvätie. Vývin poviedkového žánru v Maďarsku v poslednom storočí v úvode stručne charakterizoval prozaik Lajos GRENDEL. Označil ho ako veľmi rozmanitý a rôznorodý tak témami, ako aj umeleckým spracovaním. Práve túto pestrosť sa usilovala zachytiť výberom poviedok do antológie jej zostavovateľka a prekladateľka Renata DEÁKOVÁ. Ako v úvode konštatoval Lajos GRENDEL, s antológiou neprichádzajú k slovenským čitateľom len noví autori, ale aj nová prekladateľská generácia. Maďarské poviedky pretlmočil do slovenčiny čisto ženský tím – okrem Renaty DEÁKOVEJ sa pod preklady podpísli Jitka ROŽŇOVÁ, Eva ANDREJČÁKOVÁ a Gabika MAGOVÁ. Na slávnostnej prezentácii sa zúčastnili aj autori Endre KUKORELLY, László GARACZI, Gábor NÉMETH a literárny kritik Sándor MÉSZÁROS. V programe vystúpili hudobná skupina Anna Silvana a Ferdinandi, Inge Hrubaničová, Ľubomír Burgr, Peter Zagar a Vlado Zboroň.

–báb–