Malé a veľké dejiny v Dome hluchého

Nemecké vydanie rozsiahleho románu Petra Krištúfka Dom hluchého sa stretlo s pozitívnymi reakciami. 

Titul vyšiel vo vydavateľstve Braumüller vo Viedni a text preložil Mirko Kraetsch. Prinášame prehľad ohlasov, ktoré titul získal v nemecky hovoriacich krajinách.

"Už zosnulý filmár a autor poznal spisovateľské remeslo a bol obdarovaný nesmiernou predstavivosťou a jazykovou zručnosťou. Preto sa mu s ľahkosťou podarilo popísať veľké udalosti pomocou malých – dejiny jeho postáv predstavujú dejiny celého slovenského národa počas rušného 20. storočia." –  píše sa v článku rakúskeho magazínu Buchkultur. Obsah čísla nájdete na ich webe, text si môžete prečítať v nemeckom jazyku

Nemecký web InKultura-Online, online portál literárnej kritiky, prináša takýto pohľad recenzenta: "Peter Krištúfek nám ponúka Adamove spomienky, často dokumentárne, no zriedka odsudcujúco, hoci vždy so štipkou sarkazmu. Tak ukazuje nejednoznačnosť medziľudských vzťahov, ktorá bola spôsobená meniacou sa politickou situáciou v Československu.

Printový magazín Buch - Magazin (aj na webe Medien Info) tiež priniesol informácie o tomto titule: "Príbeh otcov a synov, priateľstva a dôvery v búrlivých časoch stredoeurópskeho 20. storočia."

9. marca vyšla v Austria Presse Agentur tlačová správa o vydaní knihy. "Slovenskí literárni kritici považujú za vhodné, aby sa tento titul používal pri výučbe dejepisu na školách, keďže v ňom Peter Krištúfek popísal zložité historické udalosti prístupným spôsobom a s ľudskou tvárou. Avšak aj nemecky hovoriacim čitateľom môže tento pohľad za hranice mnohé osvetliť."
Celú správu si môžete v nemčine prečítať tu. 

Na blogu Lesefreude, ktorý vedie vášnivá čitateľka Sabrina, sa v kritickom texte dočítate: "Domu hluchého chýba jasnejšie zameranie. Aj keď som sa vďaka nemu dozvedela veľa o histórii Slovenska, po prečítaní poslednej strany tejto hrubej knihy sa mi uľavilo."

Na svojom blogu odporúča titul literárny publicista Stefan Mesch. Prečítať si môžete aj krátky text prekladateľky a knihovníčky Dorothey Trottenberg