Naučiť sa rozmýšľať o svete okolo nás môžeme aj v mladom veku. Vo Francúzsku sa knižky, ktoré podnecujú deti na filozofiu, stále množia. Ešte síce nevedia, kto je Platón ani Kant, horko-ťažko sa naučili čítať a písať, ale už sa pýtajú otázky typu: Čo bolo pred tým, ako začal svet existovať? alebo Čo sa stane, keď človek zomrie? Rodičia si sami niekedy s týmito detskými otázkami poradiť nevedia. Knižné vydavateľstvá si všimli rozličné internetové fóra, na ktoré sa rodičia obracajú, ale radia sa aj s vychovávateľkami a učiteľkami. Táto výmena informácií a podnetov vyústila do mnohých projektov, ktorými sa Francúzi snažia prepliesť filozofiu so životom a ukázať deťom v čo najmladšom veku, aká je nám táto disciplína blízka a potrebná. Najznámejšou a najúspešnejšou edíciou filozofie pre deti od 9 do 14 rokov sú Malí Platóni (Les Petits Platons) rovnomenného vydavateľského domu. Cez príbehy filozofov oboznamuje školákov s  príbehmi, ktoré inšpirovali najslávnejších mysliteľov, a deti vidia, že niekedy stačí banálna situácia, aby nám v hlave skrsla geniálna myšlienka. Najznámejším príkladom je asi historka o jablku Isaaca Newtona. Najlepšia pedagogická metóda spočíva v tom, keď môžeme ukázať vznik a vývoj myslenia, nielen jeho výsledok. Práve túto techniku využíva edícia Malí Platóni. Niektoré knihy už boli preložené do osemnástich jazykov, takže pomaly sa táto milá iniciatíva dostáva aj k nefrankofónnym deťom. Filozofia pre malých postupne obsiahla diela takmer všetkých veľkých filozofov, aktuálne sú to Sokrates, I. Kant, P. Ricouer, K. Marx, A. Einstein, Diogenes, Pascal, M. Heidegger, Sv. Augustín, Lao-c‘, Leibniz a R. Descartes.