Manželka v staršej slovenskej literatúre: Viac než len slúžka

Imidž manželky bol v dobovej literatúre mnohoraký. Lenka RiškováMartin Braxatoris, spoluautori novej publikácie „Plamene lásky - Obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. - 18. storočia“ hovoria o výsledkoch výskumu manželstva a úlohy ženy v ňom.

Hostia podcastu moderátorovi Danielovi Domorákovi prezradia, ako pamiatky staršej literatúry postupne rekonštruovali a odhaľovali skutočný obraz ženy v literárnom živote. Literárno-historické sondy vyhodnocovali s prihliadnutím na danú dobu. Podľa ich slov sa žena, v kontexte rodinnej tematiky, začína objavovať ako plne individuálna bytosť.

„Ja v tých textoch vidím úctu manžela voči žene. Muž si uvedomoval jej dôležitú úlohu a nevnímal ju ako slúžku,“ zhodnotila Lenka Rišková.

Respondenti taktiež upozorňujú na významné ženy dobového literárneho života. Spomínajú prvé poetky v našich dejinách a ich literárne ambície.