Marenčinova Laterna magika na Capaleste

  V stredu 23. augusta predstavili na básnickom festivale Capalest v Banskej Štiavnici v Starom zámku knihu básnika, prekladateľa a člena Skupiny českých a slovenských surrealistov Alberta Marenčina. Vyšla v dvojjazyčnom slovensko-francúzskom vydaní pod názvom LATERNA MAGIKA/ LA LANTARNE MAGIQUE.

   Laterna magika je 120-stranovým výberom z Marenčinových surrealistických a patafyzických básnických textov, vo veršoch i v próze, ktoré zaujmú svojou invenčnosťou a pôsobia rovnako prekvapujúco a sviežo ako v čase svojho vzniku. Próza Pata vznikla v polovici 60. rokov, keď autora prijali za člena Patafyzického kolégia s titulom Regent ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé oblasti a on na ceste medzi Sereďou a Nitrou objavil dedinu PATA a „v tej chvíli som intuitívne pocítil, že som objavil kolísku Patafyziky“, píše Marenčin v úvode tohto hravého patafyzického textu. Rozsiahlu poviedku Pyrenejský med napísal autor v roku 1981 inšpirovaný D. Tatarkom (a jeho pamiatke je aj venovaná) so zámerom v pochmúrnych rokoch normalizácie „nadýchať sa trocha čerstvého vzduchu“ návratom do skutočného aj imaginárneho Paríža ich mladosti. Pražský chodec 2000  venovaný „pamiatke Guillauma Apollinaira, objaviteľa moderného zázračna“ je snovým putovaním po magickej nezvalovskej Prahe s Večným Židom – Ahasverom.

Albert Marenčin zo svojej knihy čítal na Capaleste 24. augusta.

Anton Baláž