Slovenská poetka Mária Ferenčuhová sa zúčastnila na podujatí Maintenant Camarade, ktoré už tretí raz úspešne zorganizoval anglický básnik a kultúrny aktivista Steven Fowler.

Dňa 7. júla 2012 vystúpila spolu s britskou poetkou Frances Kruk a ďalšími deviatimi dvojicami básnikov v Rich Mix Centre na Brick Lane v Londýne.

 

Nasledujúci deň vystúpili obe poetky na Nova Festivale v Sussexe

(im)