Márius Kopcsay

Spisovateľ Márius Kopcsay sa zúčastní v dňoch 21. – 25. 2. 2007 na medzinárodnom podujatí TRANSEUROPAEXPRES.

M. Kopcsay bude prezentovať ukážky zo svojej tvorby a zapojí sa do spoločných diskusií. Márius Kopcsay vzbudil v posledných rokoch pozornosť literárnej kritiky aj publika knihami Kritický deň, Stratené roky, Domov a Zbytočný život.

Tretí ročník stretnutia európskych umelcov a intelektuálov TransEuropaExpress spoločne organizujú Dom literatúry mesta Rím, Nadácia Antonia Rattiho a Zastúpenie Európskej únie v Taliansku s prispením kultúrnych inštitútov jednotlivých členských krajín EÚ prítomných v Ríme.

Prvý ročník (2005), na ktorom Slovensko zastupoval básnik Ivan Štrpka, sa venoval najmä téme budovania spoločnej európskej identity. Na stretnutiach s rímskou verejnosťou autori čítali svoje texty a diskutovali s talianskymi kolegami. Príspevky jednotlivých autorov vyšli vo vydavateľstve Rizzoli pod názvom Autori novej Európy. V rámci druhého ročníka prítomní spisovatelia a intelektuáli analyzovali zložitý, často skeptický vzťah verejnej mienky svojich krajín k európskym inštitúciám. Aj príspevky druhého ročníka vyšli vo vydavateľstve Rizzoli pod názvom Európa v skúške konsenzu. Slovensko v roku 2006 reprezentoval spisovateľ Michal Hvorecký.

Tento rok zo Slovenska do Ríma cestuje Márius Kopcsay, aby sa za účasti európskych architektov, spisovateľov, urbanistov a intelektuálov zúčastnil na diskusii na tému Existuje spoločná identita, ktorá spája dohromady metropoly starého kontinentu? Načrtnime spoločne siluetu nášho ideálneho mesta.

Na prezentáciu M. Kopcsaya prispieva aj Literárne informačné centrum.

(dh, mv)

Program podujatia v taliančine / Program podujatia v angličtine