V kapucínskom Kostole sv. Štefana v Bratislave, kde sa každý posledný piatok v mesiaci konajú prednášky autorov a spolupracovníkov Karmelitánskeho nakladateľstva, prednášal 22. februára český biblista Angelo Scarano na tému O márnotratnom otcovi. Ponúkol zaujímavé pohľady na známe novozákonné podobenstvo o márnotratnom synovi a usiloval sa poprieť niektoré mylné predstavy. Márnotratným nenazýva mladšieho syna, ktorý všetko premrhal, ani staršieho, ktorý zasa všetko dostal plným priehrštím, ale otca, pretože jeho láska je márnotratná. Otcom je v chápaní viacerých biblistov Ježiš, mladší syn symbolizuje mýtnikov a hriešnikov, starší syn zastupuje farizejov. Božia láska je podľa Scaranových slov márnotratná a extravagantná, Boh sa k nám totiž správa rovnako ako otec k navrátenému synovi: nezaujíma sa o naše hriechy a zlyhania, ale o nás samých. Angelo Scarano má taliansko-české korene, pôsobí ako kňaz vo farnosti na sídlisku Stodůlky v Prahe a prednáša na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Je autorom knihy O marnotratném otci (Karmelitánské nakladatelství 2012).