Martin Kukučín v Revúcej

Literárne informačné centrum, Matica slovenská, Prvé slovenské literárne gymnázium, Gymnázium Martina Kukučína, Mesto Revúca usporiadali 14. mája 2010 odborný seminár o tvorbe Martina Kukučína.

Vzhľadom na fakt, že Martin Kukučín v rokoch 1871 - 1874 študoval na revúckom gymnáziu a neskôr ho tematizoval v novele Mladé letá a viacerých poviedkach, prednášatelia prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc., PaedDr. Július Lomenčík, PhD. a Tatiana Kršková sa zamerali na analýzu Kukučínovho detstva, na jeho štúdium v Revúcej a na interpretáciu tém a jazyka súvisiaceho s jeho reflexiou dobového detstva a mladosti.

Pamätná tabuľa
Pamätná tabuľa

 

Súčasťou seminára, na ktorom okrem revúckych študentov sa zúčastnili i delegácie z bračského mestečka Selca, miest Lipik a Pakrac, bolo i vystúpenie spisovateľa Petra Štrelingera, autora románu o posledných rokoch Martina Kukučína Láska a smrť. Na záver seminára dr. Milan Gonda z Vydavateľstva Matice slovenskej prezentoval knihu Na podkonickom bále, ktorú z tvorby Martina Kukučína zostavil literárny vedec prof. PhDr. Viliam Marčok, CSc.

 

Referujúci a publikum

Vpredu referujúci
T. Kršková, J. Kačala,
O. Sliacky, P. Štrelinger