Martin Kukučín vo Viedni

Rok 2010 sa chýli ku koncu, a s ním sa uzatvára aj kruh literárnych podujatí venovaných 150. výročiu narodenia Martina Kukučína, zapísaného pri tejto príležitosti ako osobnosť do Kalendára UNESCO 2010. V spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni sa Literárne informačné centrum, ako aj Hudobné centrum, podieľali na príprave slávnostného večera na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúsku.

Večer 15. 12. otvoril a pozvaných hostí privítal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Rakúsku Dr. Peter Lizák. Riaditeľ LIC Alexander Halvoník potom vo svojom príspevku priblížil prítomným osobnosť a význam spisovateľa Martina Kukučína a lekára Mateja Bencúra v jednej osobe, ako aj základné posolstvo niektorých jeho najvýznamnejších diel. Hudobný sprievod večera zabezpečil barytonista Igor Loškár, ktorý s klavírnym sprievodom Evy Rebrovej predniesol výber z piesní Mikuláša Schneidra-Trnavského.

 

podujatie Kukučín vo Viedni podujatie Kukučín vo Viedni
podujatie Kukučín vo Viedni podujatie Kukučín vo Viedni
podujatie Kukučín vo Viedni podujatie Kukučín vo Viedni