Martin Škabraha na Vyšehradskom literárnom štipendiu

Vďaka Vyšehradskému literárnemu štipendiu bude mať aj tento rok osem autoriek a autorov možnosť stráviť šesť, resp. dvanásť týždňov v pokojnom, inšpiratívnom prostredí a pracovať na svojich literárnych dielach. Jarnú, šesťtýždňovú časť rezidenčného programu, sme pre nepriaznivú pandemickú situáciu presunuli z mája na júl, čím sa z nej de facto stala letná edícia. O to viac sa už na rezidentky a rezidentov, ktorí prídu do Bratislavy, tešíme. Postupne si predstavíme štvoricu tvorcov, ktorí do Bratislavy zavítajú počas jarnej časti rezidencie.

Prvým z nich je český filozof Martin Škabraha, ktorý momentálne pôsobí na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Doma sa cíti najmä v oblasti, kde akademické disciplíny vykračujú smerom k spoločenskej angažovanosti. Publikuje v online aj printových periodikách, no napísal napríklad aj kritickú reflexiu filmov amerického režiséra Terrenca Malicka pod názvom Vyhnáni do ráje (Univerzita Palackého, 2015).

V Bratislave bude pracovať paralelne na dvoch projektoch, ktoré spája spoločná, historická téma: Veľkomoravská ríša a jej obraz v národných mytológiach Čiech, Moravy a Slovenska. Prvým výstupom tejto práce bude historická esej, v ktorej sa chce pozrieť na rozličné narábanie s historickými prameňmi a vplyv, aký pri ich interpretácii zohrali nacionalistické tendencie. Skúmať bude aj rolu, akú zohral naratív Veľkej Moravy pri kreovaní idey Československa.

Druhým tvorivým projektom Martina Škabrahu je historický román Kníže, v ktorom sleduje osudy princa Mojmíra na pozadí udalostí okolo prijatia kresťanstva vo Veľkomoravskej ríši v roku 831. Ambiciózny zámer rozpísal už počas rezidencie v kláštore v českom Broumove, kde vznikol základ knihy. Bratislavu, kde chce na rozpracovaný román nadviazať, si vybral nielen pre jej spojenie historickou tématikou, ale aj pre fyzický dotyk s prostredím, kde sa dej knižky odohráva: dôležitú úlohu v ňom totiž zohráva aj topos Devína.

Veríme, že Martin Škabraha nájde spolu s ďalšími rezidentmi a rezidentkami v Bratislave inšpiratívne prostredie na ďalší rozvoj svojich tvorivých zámerov.