Potom je tu jeden náš tip: knižka z edície Po Slo­vensku Najkrajšie cyklistické okruhy – juhozápad z vydava­teľstva DAJAMA, ktoré má dlhoročné skú­senosti s vydávaním populárnej turistickej literatúry. Kniha obsahuje 33 trás a pri každej sú uvedené stupeň náročnosti, vzdialenosti a prevýšenia, tiež, samozrejme, všetky tie pekné scenérie či pamiatky, ktoré vás môžu zo sedadla bicykla očariť… Navyše tu nájdete obojstrannú skladaciu mapu opisovaného regiónu od Dunaja na juhu až po Veľkú Ja­vorinu na severe.