Matky a dcéry v literatúre

Pod týmto názvom sa 30. septembra 2010 v Hlavnej knižnici vo Viedni konal literárny večer, na ktorom sa predstavili tri vynikajúce autorky. Všetky sa vo svojich dielach venovali aj rozporuplným vzťahom medzi matkou a dcérou, a niekoľko ukážok zo svojich diel s touto tematikou predniesli aj v priestoroch veľkej sály viedenskej knižnice.
Slovenská poetka, prekladateľka, prozaička Mila Haugová si získala srdcia divákov úryvkom zo svojej knihy Zrkadlo dovnútra, ako aj niekoľkými básňami v jej prednese v nemčine aj v slovenčine. Aj mladá spisovateľka z Amsterdamu Ariella Kornmehl čítaním z knihy Tichá matka okamžite zaujala prítomných. Napokon zažiarila v tento večer Dacia Maraini, jedna z najznámejších talianskych autoriek, ktorá oslovila publikum čítaním spomienok na svoju matku.
Všetky tri spisovateľky v debate po čítaní ešte predniesli osobné vyznania k tejto téme a publikum v preplnenej sále ich napokon zasypalo otázkami. Literárny večer sa vydaril, podnietil k premýšľaniu o úlohe literatúry, aj o vzťahoch v súkromí. Podujatie pripravili slovenské inštitúty Talianska, Holandska a SR, Literárne informačné centrum bolo spoluorganizátorom tohto úspešného večera.

WIEN WIEN