Medicínska lymfológia

Vo štvrtok 29. 9. na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach sa uskutočnila prezentácia výnimočného diela z produkcie vydavateľstva H+H Medicínska lymfológia. Rozsiahla kolektívna monografia sumarizuje najnovšie vedecké výskumy 80 popredných odborníkov z medicínskej oblasti viacerých krajín EÚ a USA a možno ju považovať za významný počin predovšetkým vzhľadom na aktuálnosť vplyvu životného prostredia na lymfatický systém a následne nádorové ochorenia ľudí i zvierat. Kniha, ktorá svojím komplexným pohľadom na problematiku nemá zatiaľ ani v svetových reláciách konkurenciu, sa má stať neodmysliteľnou súčasťou nielen profesionálnej práce lekárov, ale zároveň aj súčasťou všeobecného záujmu o rozvoj výskumu rakoviny vôbec.

-bi-