súťaž
Erik Markovič predstavil 14. apríla v priestoroch KC Dunaj
v Bratislave svoju debutovú básnickú zbierku Ikonickosť. Pre-
stupovanie slnka (Literárna nadácia Studňa). V rozhovore
s Františkom Malíkom prezradil, že do nej zahrnul verše, na
ktorých pracoval viac ako dvadsať rokov, no napriek tomu mal
dlho pocit, že kniha ešte nie je dokončená. Rozdelil ju do siedmich cyklov,
ktoré sa mohli stať základom siedmich samostatných zbierok, no Markovič ich v záujme
komplexnosti a previazanosti spojil do jednej knihy. Počas večera aj zahral niekoľko
svojich zhudobnených básní a úryvky z jeho tvorby prečítala Elégia Štrbová.
  Poetka Dana Podracká zhrnula jeho poéziu: Markovič chápe sám seba ako „prekliateho
kliatbou ostrej vášne“, ktorá nie je z tohto sveta. Vášeň, ktorá preniká jeho písaním, patrí
„nebeskej milovanej“. Píše, aby sa prerodil do ďalšieho, vyššieho života. Takýto postup mu
umožňuje viera. Je pútnikom na ceste, zaznamenáva svoje vertikálne posunky trpezlivo
ako človek, ktorý je v permanentnom advente. Markovičova ikonickosť má atribúty
Logosu. Nosným pilierom premeny je aktuálne vedomie v jazyku, prostredníctvom kto-
rého sa môžeme ocitnúť v zázraku. Básnik dáva svojim zážitkom status vrstvenia, ktoré
prispieva k premene: „Nerobím, a ani som nikdy nerobil nič iné, v preletoch, / len vrstvím na
seba obrazy, a nielen poetické, / ale i doslova a do písmena, / a to do posledného, / z iniciál
podpisu ich Božsky spoločného mena.“ Tento druh poetiky sa v slovenskej poézii nepodobá
na nič, čo sme tu doteraz mali. Originalitou tohto postupu je Markovičov Logos, iniciácia
skrze priezor Slnka. O knihu môžete súťažiť zaslaním kupónu na adresu redakcie.