Medová baba vo Svidníku

Už osemnásť rokov vychádza v Užhorode zaujímavé vydanie Medzi Karpatmi a Tatrami (v ukrajinčine Miž Karpatamy i Tatramy), ktoré prispieva k ďalšiemu prehĺbeniu ukrajinsko-slovenských a slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov. S touto edíciou začali na Katedre slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity. Najprv sa prezentovali prekladmi zo slovenskej poézie študenti tejto katedry, neskôr sa k nim pridali aj naozajstní majstri umeleckého prekladu.

V  29. čísle spomínanej edície sa objavila v ukrajinskom preklade poviedka slovenského spisovateľa Dušana Mikolaja Medová baba. V predslove literárna vedkyňa Tetiana Lichtejová o nej napísala: „Večné tvorivé hľadanie, ten dôvtipný, chaotický nepredvídaný proces, ktorý je schopný pohltiť pocit reality, času, odomknúť všetko reálne, umelec stvárnil v poviedke Medová baba.“

Čím je tvorba slovenského spisovateľa blízka ukrajinskému čitateľovi? Literárny vedec Mykola Zymomria v článku Život poznačený prácou (namiesto doslovu) uvažuje takto: „Dušan Mikolaj si už dávno zaslúžil vstúpiť do povedomia ukrajinskej čitateľskej verejnosti.“ Svoje tvrdenie podopiera aj tým, že autor je zväčša spätý s morálno-etickými hodnotami dediny, ktoré nie sú cudzie ani ukrajinskému čitateľovi.

Pripomenieme, že s tvorbou Dušana Mikolaja sa ukrajinský čitateľ mohol zoznámiť už skôr. Predovšetkým s jeho poviedkovou tvorbou. Jeho poviedky prináša antológia súčasnej poviedky Poľahčujúce okolnosti (Polehšujuči obstavyny), ktorá vyšla v roku 1994 v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, oddelení ukrajinskej literatúry v Prešove. Ale aj v antológii Tajomstvo (Tajina), ktorú v roku 2011 vydalo užhorodské vydavateľstvo TIMPANI. Jeho poviedky sa objavovali aj na stránkach literárneho časopisu Dukľa, ktorý vydáva Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.

Súčasťou 65. Slávností ukrajinskej kultúry vo Svidníku bolo aj stretnutie so spisovateľmi v Podduklianskej knižnici, počas ktorého sa uskutočnila prezentácia Mikolajovej Medovej baby aj za účasti autora.