Je spoluautorom scenára rozprávky Kráľ Drozdia brada,
stojí za projektom Pevnosť Boyard či televíznym se-
riálom Silvánovci. O dramaturgovi, scenáristovi, pre-
kladateľovi a diplomatovi Milošovi Ruppeldtovi (1953
– 2016) sa hovorilo 25. februára v kníhkupectve Panta
Rhei na Poštovej v Bratislave pri príležitosti uvedenia
jeho životopisnej knihy Medzi dvoma svetmi (Ikar).
Jeho manželka Vlasta Ruppeldtová spomenula, že knihu chcel nazvať Osud to niekedy
nemá v hlave v poriadku, akoby tušil, že ho postihne rovnaký osud ako jeho otca, ktorý
odišiel z tohto sveta taktiež pred vydaním svojej knihy. Miloš Ruppeldt zomrel 6. februára
tohto roku. O jeho pozoruhodnom živote porozprávala nielen jeho manželka, ale aj jeho
veľmi dobrý priateľ Rasťo Piško a spoločne knihu pokrstili bylinkami.