Medzi Slovenskom a Nórskom

Spisovateľ, básnik, esejista a prekladateľ Ivan Čičmanec našiel svoj druhý domov koncom 60-tych rokov 20. storočia v Nórsku. V hlavnom meste Oslo vyštudoval ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu a zažil tam aj svoje prvé publikačné a prekladateľské úspechy. Vypočujte si priamo z úst tohto slovensko-nórskeho autora, ako vyzerala jeho cesta k literatúre a aké to je, žiť medzi dvoma jazykmi. Autentické spomienky osobností slovenského literárneho života vám prinášame v seriáli LIC_oral history.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.