Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici navštívili (22. februára) predstavitelia Šanghajskej knižnice, Šanghajskej ľudovej asociácie pre priateľstvo so zahraničím a zástupcovia obchodnej spoločnosti, sídliacej v Šanghaji. Hostí sprevádzal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Ziping Gua. Návšteva sa uskutočnila v súvislosti s nadchádzajúcim 120. výročím narodenia významného architekta, banskobystrického rodáka Ladislava Hudeca (8. 1. 1893 – 26. 10. 1958), ktorého stavby významne ovplyvnili tvár mesta Šanghaj. Cieľom návštevy bolo nadviazať užšiu spoluprácu medzi Štátnou vedeckou knižnicou a Šanghajskou knižnicou, ktorá zahŕňa vzájomnú výmenu dokumentov o Ladislavovi Hudecovi, pokračovanie v projekte Window of Shanghai a vzájomnú účasť na odborných seminároch. Spolupráca medzi knižnicami a predstaviteľmi oboch miest by mala dať nový rozmer pri zachovaní tvorivého Hudecovho posolstva. V Šanghaji sa už v súčasnosti rozbiehajú prípravné práce na budovaní Centra pre architektúru a múzea Ladislava Hudeca. Navrhol vyše 60 stavieb, z ktorých väčšina sa stala národnými kultúrnymi pamiatkami. K vrcholom jeho tvorby patrí 22-podlažná výšková budova bankového koncernu Park Hotel, dlho najvyššia budova Ázie, Grand Theatre, nemocnica, Kostol Santa Monica a i., 6 – 9-podlažné obytné nájomné domy. Vlani mal v Šanghaji premiéru dokumentárny film Ladislava Kaboša o architektovi Hudecovi Zmenil tvár Šanghaja. Uviedli ho takmer symbolicky vo Veľkom divadle.